Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2022-03-16

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

Księga

wieczysta

Położenie

1.

2.

3.

2572/55

2572/56

2572/90

0,1232

0,1232

0,1313

88 753,00

88 753,00

94 589,00

8 900,00

8 900,00

9 500,00

RZ1A/00036770/3

Białobrzegi

4.

534/24

0,1380

66 185,00

6 700,00

RZ1A/00015390/2

Korniaktów

Południowy

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości:

  • teren z pkt. 1-3 położony w miejscowości Białobrzegi przy drodze wewnętrznej oraz drodze powiatowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nr 2572/56 i nr 2572/90 na swojej powierzchni posiadają zaniżenie terenu.  
  • teren z pkt. 4 położony w miejscowości Korniaktów Południowy przy drodze gminnej, działka ma zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Ustalenia planu miejscowego:

  • Teren z pkt. 1-3 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 2 MN, 4 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Teren z pkt. 4 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania Nr 3/2014 terenów zabudowy mieszkaniowej, położonych w miejscowości Korniaktów Południowy oznaczony jako 2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2022 r wskazując w tytule przelewu numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 r. o godz. 10.oo w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach parter.

Działki będą licytowane w kolejności wymienionej w ogłoszeniu o przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 16.03.2022 r. do 20.04.2022 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 16.03.2022 14:11
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 16.03.2022 14:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 16.03.2022 14:48 Publikacja 1