Wójt gminy

Franciszek Masłoń
 
Zadania:
Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Wójt Gminy jest organem wykonawczym Gminy.Wykonuje uchwały Rady Gminy oraz zadania Gminy określone przepisami prawa. Do zadań Wójta należy w szczególności : 

  1. przygotowanie projektów uchwał Rady Gminy; 
  2. określanie sposobu wykonania uchwał; 
  3. gospodarowanie mieniem komunalnym; 
  4. wykonanie budżetu; 
  5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


W realizacji zadań własnych Wójt podlega wyłącznie Radzie Gminy.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 07.07.2011 20:54
Modyfikacja Anna Piekarz - Pomoc administracyjna 29.09.2015 09:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1