Radni Rady Gminy

Radni Rady Gminy Białobrzegi 2024-2029

L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Bielówka Paweł

Radny

2.

Chudzik Stanisław

Radny, Przew. Komisji Rewizyjnej

3.

Golenia Małgorzata

Radna

4.

Jasiukiewicz Paweł

Przewodniczący Rady

5.

Joniec Irena

Radna

6.

Kluz Antoni

Radny

7.

Kret Jadwiga

Radna

8.

Leja Robert

Radny, Przew. Komisji ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska

9.

Malski Witold

Wiceprzewodniczący Rady

10.

Pomietło Anna

Radna

11.

Rosół Piotr

Radny

12.

Wanowicz Rafał

Radny, Przew. Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

13.

Wierzbicki Wojciech

Radny

14.

Wojnar Agnieszka

Radna, Przew. Komisji skarg, wniosków i petycji

15.

Żak Mieczysław

Radny

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 11:23
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.05.2024 14:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 14:55 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 14:55 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 11:23 Publikacja 1

Radni Rady Gminy Białobrzegi 2018-2024

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Chudzik Stanisław

Przewodniczący Komisji d.s. rozwoju gospodarczego, finansów  i ochrony środowiska

radny

2.

Golak Stanisław

radny

3.

Kluz Antoni

Przewodniczący Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

radny

4.

Kukulski Mieczysław

radny

5.

Leja Robert

radny

6.

Malski Witold

Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji

radny

7.

Niźnik Roman

radny

8.

Potęga Bogusław

radny

9.

Prajs Bogdan

Wiceprzewodniczący Rady

10.

Stafiej Piotr

radny

11.

Świętoniowski Jerzy

Przewodniczący Rady

12.

Wanowicz Rafał

radny

13.

Wojnar Agnieszka

radna

14.

Zdąbłarz Wanda

Przewodnicząca Komisji rewizyjnej

radna

15.

Żak Mieczysław

radny

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 22.11.2018 09:10
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.04.2024 12:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.04.2024 12:47 Edycja 4
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.12.2018 09:30 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.12.2018 09:29 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 22.11.2018 09:10 Publikacja 1