Uchwały Rady Gminy 2024-2029

Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 6 maja 2024 r.

Uchwała Nr I/1/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 6 maja 2024 r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:32
Modyfikacja Lidia Stącel - 14.05.2024 14:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:53 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:32 Publikacja 1

Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 6 maja 2024 r.

Uchwała Nr I/2/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 14.05.2024 14:54 Publikacja 1

Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/3/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:14 Publikacja 1

Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/4/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji rewizyjnej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:15 Publikacja 1

Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/5/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:18
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.05.2024 12:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:18 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:18 Publikacja 1

Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/6/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:20 Publikacja 1

Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/7/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. rzwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:21 Publikacja 1

Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/8/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:22 Publikacja 1

Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/9/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:23 Publikacja 1

Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/10/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:24 Publikacja 1

Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/11/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:25 Publikacja 1

Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r.

Uchwała Nr II/12/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.05.2024 12:27 Publikacja 1

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:44 Publikacja 1

Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/14/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:46
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.07.2024 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 09:10 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:46 Publikacja 1

Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/15/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:47 Publikacja 1

Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/16/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2024 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:48 Publikacja 1

Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/17/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:49 Publikacja 1

Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/18/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:49 Publikacja 1

Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/19/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników oraz kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:51 Publikacja 1

Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r.

Uchwała Nr III/20/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 02.07.2024 08:52 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/21/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/21/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:53 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/22/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2024 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:54 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/23/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:55 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. 

Uchwała Nr IV/24/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:56 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 29 września 2024 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:56 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/26/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/18/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:58 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r.

Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.07.2024 08:59 Publikacja 1

Uchwała Nr V/28/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2024 r. 

Uchwała Nr V/28/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2024 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024 12:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024 12:05 Publikacja 1

Uchwała Nr V/29/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2024 r. 

Uchwała Nr V/29/2024 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 24 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024 12:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 25.07.2024 12:05 Publikacja 1