Komisje Rady Gminy 2018-2024

Komisja rewizyjna

Komisja jest stałym organem kontrolnym i opiniodawczym Rady Gminy. Komisja dokonuje kontroli z uwzględnieniem interesu gminy, kierując się kryterium celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Zakres działalności Komisji obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i powierzone. Czynności kontrolne prowadzi tylko w zakresie zadań własnych. Komisja kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Kontrola obejmuje dokumentację nie podlegającą ochronie tajemnicą państwową i służbową. Kontrola dokumentacji uwzględnia zasady ochrony dóbr osobistych.

 

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

 Zdąbłarz Wanda

Przewodnicząca Komisji

2

Leja Robert

Członek komisji

3

Wojnar Agnieszka

Członek komisji

4

Golak Stanisław

Członek komisji

5

Potęga Bogusław

Członek komisji

6

Kukulski Mieczysław

Członek komisji

7

Żak Mieczysław

Członek komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:23
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.05.2024 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:25 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:23 Publikacja 1

Komisja d.s. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska

Komisja zajmuje się sprawami z zakresu budżetu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej.

Lp.

Nazwisko i imię

funkcja

1

Chudzik Stanisław

Przewodniczący Komisji

2

Prajs Bogdan

Członek komisji

3

Zdąbłarz Wanda

Członek komisji

4

Potęga Bogusław

Członek komisji

5

Malski Witold

Członek komisji

6

Leja Robert

Członek komisji

7

Stafiej Piotr

Członek komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:24
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.05.2024 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:25 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:24 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:24 Publikacja 1

Komisja społeczna oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Zajmuje się sprawami oświaty i wychowania, opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Lp.

Nazwisko i imię

funkcja

1

Kluz Antoni

Przewodniczący Komisji

2

Kukulski Mieczysław

Członek komisji

3

Żak Mieczysław

Członek komisji

4

Niźnik Roman

Członek komisji

5

Wanowicz Rafał

Członek komisji

6

Prajs Bogdan

Członek komisji

7

Wojnar Agnieszka

Członek komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:24
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.05.2024 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:25 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:24 Publikacja 1

Komisja skarg, wniosków i petycji

Zakres działania:

       a. rozpatruje skargi na działania Wójta Gminy  i gminnych jednostek organizacyjnych,

       b. rozpatruje wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Lp.

Nazwisko i imię

funkcja

1

 Malski Witold

Przewodniczący Komisji

2

Niźnik Roman

Członek komisji

3

Wanowicz Rafał

Członek komisji

4

Stafiej Piotr

Członek komisji

5

Kluz Antoni

Członek komisji

6

Chudzik Stanisław

Członek komisji

7

Golak Stanisław

Członek komisji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 15.05.2024 09:25
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.05.2024 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:25 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 15.05.2024 09:25 Publikacja 1