Uchwały Rady Gminy 2018-2024

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 LISTOPADA 2018 r.

UCHWAŁA NR I/1/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 LISTOPADA 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Radny senior 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 10:58
Modyfikacja Karolina Piekło 26.11.2018 11:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 11:10 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 26.11.2018 10:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/2/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/2/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/3/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia rodzajów i składów liczbowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:11 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/4/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/4/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji rewizyjnej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:12 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/5/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/5/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:14
Modyfikacja Karolina Piekło 05.12.2018 11:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:15 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/6/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:16 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/7/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji rewizyjnej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:17 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/8/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisja ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:19 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/11/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/11/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/12/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/12/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:25 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/13/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/13/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:26 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/14/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:27 Publikacja 1

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR II/15/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.12.2018 11:28 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/16/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/9/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:45 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/17/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji ds. rozwoju gospodarczego, finansów i ochrony środowiska.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:47 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/18/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr II/10/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 10:54 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/19/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji społecznej oświaty, kultury, zdrowia i porządku publicznego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/20/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 -2023.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:01 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/21/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania dla dzieci i młodzieży na lata 2019-2023”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/22/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem zwrotu części lub całości świadczenia.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył UCHWAŁA NR III/22/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r. 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03
Modyfikacja Karolina Piekło 17.12.2018 11:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:04 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/23/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:05
Modyfikacja Karolina Piekło 17.12.2018 11:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:06 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:05 Publikacja 1

UCHWAŁA NR III/24/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 17.12.2018 11:07 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/25/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/26/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/27/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:45
Modyfikacja Karolina Piekło 04.01.2019 08:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:46 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:45 Publikacja 1

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2019 NR IV/28/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 08:59 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/29/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:01 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/30/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/31/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 - 2021.

STWIERDZONA NIEWAŻNOŚC UCHWAŁY NR IV/31/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018R. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z  usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 - 2021. - na podstawie Uchwały Nr IV/423/2019 z dnia 29 stycznia 2019 R. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:06
Modyfikacja Karolina Piekło 07.03.2019 11:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 07.03.2019 11:50 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/32/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach Gminy Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:07 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/33/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:08 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/34/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IV/35/2018 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 04.01.2019 09:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/36/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:00
Modyfikacja Karolina Piekło 12.02.2019 13:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:01 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/37/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:05 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/38/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/39/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/40/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy fianansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:13 Publikacja 1

UCHWAŁA NR V/41/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019  rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 12.02.2019 13:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/42/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

 w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019  rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:39 Edycja 7
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:31 Edycja 6
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:30 Edycja 5
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:27 Edycja 4
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:27 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:39 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/43/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich zarządzonych na dzień 17 marca 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:41
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:28 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VI/44/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do Lokalnej Grupy Działania Ziemia Łańcucka

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:43
Modyfikacja Karolina Piekło 27.02.2019 13:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 13:29 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 27.02.2019 11:43 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/45/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.  

UCHWAŁA NR VII/45/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi”.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Przewodniczący Rady 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:46
Modyfikacja Karolina Piekło 05.04.2019 14:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:02 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:49 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:04 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/47/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:06 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. 

UCHWAŁA NR VII/48/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/49/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:13 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/50/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:15 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/51/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2019.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:17 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/52/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie funduszu sołeckiego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:19 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/53/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2019 – 2021.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 05.04.2019 14:50 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:37 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/55/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedy w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:39
Modyfikacja Karolina Piekło 24.04.2019 11:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:59 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:39 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/56/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR VIII/57/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.04.2019 11:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/58/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale  Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:35 Publikacja 1

UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/59/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawki prowizji dla sołtysów i inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.05.2019 11:38 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/60/2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:34 Publikacja 1

Uchwała Nr X/61//2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019

Uchwała Nr X/61//2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białobrzegi za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2018

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:48 Publikacja 1

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr X/62/2019 Rady Gminy białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:55 Publikacja 1

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr X/63/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Projekt na miarę” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56
Modyfikacja Karolina Piekło 14.06.2019 14:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:57 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 14:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/64/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR X/64/2019  Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 r.  w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:00 Publikacja 1

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr X/65/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia  10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:19 Publikacja 1

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.

Uchwała Nr X/66/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 10 czerwca 2019 r.  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 roku przez Radę Gminy na realizację projektu „Projekt na miarę”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:22 Publikacja 1

UCHWAŁA NR X/67/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR  X/67/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i zespołach szkół prowadzonych przez Gminę Białobrzegi, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane w 2019  roku                 

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 14.06.2019 15:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XI/68/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR  XI/68/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:40 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XI/69/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.

UCHWAŁA NR  XI/69/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:48 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/70/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

 

W związku z faktem, że w treści UCHWAŁY NR  XI/70/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi umieszczonej w dniu 30 lipca 2019 r. znalazł się błąd w postaci oczywistej omyłki pisarskiej tj. w treści uchwały przy powołaniu się na numer i datę uchwały, której ta zmiana dotyczy wpisano "Nr XXIV/153/2013 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 25 lutego 2013 r." zamiast "Nr XXVIII/149/2005 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2005 r." umieszcza się ponownie prawidłową treść uchwały.

Informacja w załączniku.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:53
Modyfikacja Karolina Piekło 09.08.2019 15:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 09.08.2019 15:47 Edycja 3
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 09.08.2019 15:45 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:53 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/71/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:57
Modyfikacja Karolina Piekło 30.07.2019 11:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:59 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 11:57 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XI/72/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 24 lipca 2019 r.  w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 12:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 30.07.2019 12:00 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/73/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA NR  XII/73/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.  w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji gminnych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 11:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 11:20 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/74/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

UCHWAŁA NR  XII/74/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/75/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:16 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/76/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek niektórych dodatków oraz warunków ich  przyznawania, sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:18 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/77/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XII/78/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 września 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 03.10.2019 12:22 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/79/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/79/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:41
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 13:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:42 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:41 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/80/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/80/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/81/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/81/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/82/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/82/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:48
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:49 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:48 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/83/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r

UCHWAŁA NR  XIII/83/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/84/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r

UCHWAŁA NR  XIII/84/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/200/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:53 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/85/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/85/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu zabudowy usługowo - produkcyjnej, położonego w miejscowości Białobrzegi, Gmina Białobrzegi, Powiat Łańcucki, Województwo Podkarpackie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:55
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 14:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 14:03 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:55 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIII/86/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIII/86/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 31 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum wsi Białobrzegi Gmina Białobrzegi Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:56
Modyfikacja Karolina Piekło 13.11.2019 14:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 14:04 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.11.2019 13:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/87/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/87/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:35 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/88/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/88/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 08:44 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/89/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/89/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/90/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/90/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:03 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XIV/91/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/92/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/92/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:12 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/93/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/93/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/94/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/94/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia kwoty dopłaty do 1 m3 ścieków

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:20 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/95/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/95/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/215/2017 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2017r.  w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy Białobrzegi – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:23 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XIV/96/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR  XIV/96/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miastu Rzeszów realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych z terenu Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 16.12.2019 09:28 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/97/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/97/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2019 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:45 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/98/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/98/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PRZEWODNICZĄCY RADY 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:47
Modyfikacja Karolina Piekło 03.01.2020 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:48 Edycja 2
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:47 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/99/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/99/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2019 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2020 NR XV/100/2019

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2020 NR XV/100/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2019 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:54 Publikacja 1

UCHWAŁA NR  XV/101/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:56 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/102/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/102/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 13:58 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/103/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/103/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:02 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/104/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/104/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:09 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/105/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/105/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2019/2020

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:10 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/106/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/106/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:14 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/107/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/107/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:21 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/108/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/108/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:24 Publikacja 1

UCHWAŁA NR XV/109/ 2019 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r.

UCHWAŁA NR  XV/109/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 03.01.2020 14:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/110/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:17
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:25 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/111/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:21
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:25 Edycja 5
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:24 Edycja 4
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:23 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:23 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/112/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia trzyletniego gminnego programu wspierania rodziny

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:29
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/113/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Korniaktowie Południowym

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 4
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/114/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:39
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/115/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:45
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:45 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/116/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/87/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:51 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/117/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:55
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 09:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:56 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/118/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 09:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVI/119/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:09
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.02.2020 10:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:10 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 21.02.2020 10:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/120/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Strefa Nestora II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:30
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.03.2020 13:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:31 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/121/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/122/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/123/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie upowaznienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy na realizację projektu "Strefa Nestora II"

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/124/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/125/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sparwie wyrażenia zgody na odstąpienie od bezprzetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości połozonej w Białobrzegach

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/126/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:47 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/127/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVII/128/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.03.2020 13:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/129/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/130/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/131/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/132/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/133/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/134/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sparwie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/136/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku w sparwie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/137/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Armii Krajowej w Budach Łańcuckich poprzez likwidację Filialnej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Korniaktowie Południowym wraz z oddziałem przedszkolnym

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku

UCHWAŁA Nr XVIII/138/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 maja 2020 roku wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 19.05.2020 10:37 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/139/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/140/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Białobrzegi za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2019

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/142/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49
Modyfikacja Alina Kud 02.07.2020 15:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 02.07.2020 15:47 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 14:17 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/143/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 01.07.2020 14:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 14:17 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/144/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/145/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/146/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi oraz określenia granic i obwodów tych szkół od dnia 1 września 2020 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XIX/147/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Białobrzegi od dnia 1 września 2020 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2020 13:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/148/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/148/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:41
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:43 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/149/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/149/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:42
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:43 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/150/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/150/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44
Modyfikacja Lidia Stącel - 29.07.2020 11:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XX/151/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku

UCHWAŁA Nr XX/151/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2020/2021

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 29.07.2020 11:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/152/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVIII/130/2020 z dnia 15 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/153/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/154/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/155/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/156/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat na odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXI/157/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 września 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:41
Modyfikacja Lidia Stącel - 03.11.2020 09:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 09:52 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.09.2020 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXII/158/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 09:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 09:54 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXII/159/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku 

UCHWAŁA Nr XXII/160/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku 

UCHWAŁA Nr XXII/161/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 października 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczności i o wolontariacie na 2021 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 03.11.2020 10:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/162/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:39
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.12.2020 10:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:40 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/163/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/164/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zwolnienia od podaku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:42
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.12.2020 10:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:42 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/165/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:43 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:45 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA NR XXIII/167/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2020 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:46
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.12.2020 10:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/168/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Wojta Gminy Białobrzegi do zaciągniecia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2020 przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:48
Modyfikacja Lidia Stącel - 02.12.2020 10:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:48 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/169/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/169/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia Wojta Gminy Białobrzegi do zaciągniecia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na rok 2020 przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

 UCHWAŁA Nr XXIII/170/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:51
Modyfikacja Lidia Stącel - 11.12.2020 08:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 11.12.2020 08:38 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIII/171/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sparwie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Białobrzegi a Gminą Miasto Rzeszów dotyczacego przyjęcia do realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytzreźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Białobrzegi w 2021 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 02.12.2020 10:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/172/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2021 NR XXIV/172/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:01 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/173/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:03 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/174/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:04 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/175/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:05 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/176/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Będzie się działo!" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:08 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/177/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/178/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na "Letnim i zimowym utzrymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników"

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/179/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2021 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/180/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2021 rok 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku

UCHWAŁA Nr XXIV/181/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 23.12.2020 11:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/182/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:17
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:18 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:17 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/183/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:18
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:30 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/184/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:20
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:30 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:30 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/185/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:20
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:30 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/186/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:22
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:30 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/187/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:22
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:31 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/188/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Strefa Nestora III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:23
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:31 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku 

UCHWAŁA Nr XXV/189/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:27
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:31 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:28 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku 

UCHWAŁA Nr XXV/190/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:29
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:33 Edycja 3
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:32 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/191/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku 

UCHWAŁA Nr XXV/191/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:32
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:33 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:32 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/192/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/192/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granice ustaloną w budżecie gminy na 2021 roku przez Radę Gminy na realizację projektu „Strefa Nestora III”

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:35
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:35 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:35 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/194/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/195/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/195/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie określenia zasad dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków, wobec których Gmina Białobrzegi nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:40 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/197/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2021

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/198/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/199/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXV/200/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:45
Modyfikacja Lidia Stącel - 15.02.2021 15:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 15.02.2021 15:45 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:31 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/202/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:32 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/203/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/196/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 r. 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:35 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVI/204/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonych w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.03.2021 08:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/205/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budzetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/206/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVII/207/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 30.04.2021 09:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/208/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/209/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/211/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego połozonych w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:28 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/212/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXVIII/213/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 25.05.2021 13:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/214/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:20
Modyfikacja Lidia Stącel - 01.07.2021 16:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:27 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/215/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2020 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/216/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/216/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/217/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/218/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/218/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXIX/219/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2021/2022

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Referent 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:26
Modyfikacja Lidia Stącel - 12.07.2021 11:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Referent 12.07.2021 11:41 Edycja 2
Lidia Stącel - Referent 01.07.2021 16:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXX/220/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXX/221/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXX/221/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXX/222/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXX/222/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXX/223/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 20.09.2021 13:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXX/224/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXX/224/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 17 września 2021 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia stawki prowizji sołtysów i inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor - lstacel 25.10.2021 15:08
Modyfikacja Lidia Stącel - 25.10.2021 15:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 25.10.2021 15:08 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 25.10.2021 15:08 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/225/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/226/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:16 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/228/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/229/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:19 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/230/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/231/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/232/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023-2032 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:23
Modyfikacja Lidia Stącel - 27.10.2021 20:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 20:44 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/233/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/234/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/234/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobrzegi Prawa Strona

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/235/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/235/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Białobrzegi Lewa Strona

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:28
Modyfikacja Lidia Stącel - 27.10.2021 11:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:29 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:28 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Łańcuckie Prawa Strona

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/237/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Budy Łańcuckie Lewa Strona

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:32 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/238/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dębina

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/239/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/239/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korniaktów Południowy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/240/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/240/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Korniaktów Północny

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:37 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/241/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Dalsza

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 27.10.2021 11:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/242/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:11 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/243/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXII/244/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXII/244/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 02 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/227/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 października 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 07.12.2021 15:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/245/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku - Uchwała Budżetowa na 2022 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 09:57
Modyfikacja Lidia Stącel - 04.01.2022 09:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 09:57 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 09:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 09:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 09:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/247/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:01 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/248/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku  w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXV/193/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2021 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:06 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/249/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:08 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:09
Modyfikacja Lidia Stącel - 04.01.2022 10:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:11 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/252/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/251/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Białobrzegi a Gminą Miasto Rzeszów dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Białobrzegi w 2022 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:15
Modyfikacja Lidia Stącel - 04.01.2022 10:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:16 Edycja 2
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/253/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/254/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/255/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:19 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/256/2021 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Podinspektor 04.01.2022 10:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/257/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/257/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/258/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/259/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:51
Modyfikacja Lidia Stącel - 26.01.2022 13:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:52 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/260/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/260/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:54
Modyfikacja Lidia Stącel - 22.04.2022 12:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 22.04.2022 12:59 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:54 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/261/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/261/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 13:56 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/262/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diety miesięcznej dla Przewodniczącego Rady Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/263/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla Radnych z tytułu ich pracy w Radzie i jej organach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:10
Modyfikacja Lidia Stącel - 22.03.2022 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 22.03.2022 11:39 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:10 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/264/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla sołtysów niebędących radnymi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/265/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/265/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Korniaktów Północny

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/266/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/266/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIV/267/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/267/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 stycznia 2022 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 26.01.2022 14:16 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/268/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/268/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022 r."

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:06
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.03.2022 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:27 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:06 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. „Odzyskaj sprawność!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:08 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/270/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/271/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/272/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:16 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/273/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/273/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/274/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/274/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy na realizację projektu „Odzyskaj sprawność!”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:18
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.03.2022 11:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:18 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/275/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/275/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:19 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/276/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2022

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/277/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/278/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/278/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości Gminy Białobrzegi na rzecz Powiatu Łańcuckiego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/279/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z posesji znajdujących się na terenie Gminy Białobrzegi na lata 2022 – 2024

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie użytku ekologicznego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie opracowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania go organowi regulacyjnemu celem zaopiniowania

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/282/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/282/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXV/283/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXV/283/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie nadania imienia stadionowi sportowemu w miejscowości Wola Dalsza

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.03.2022 11:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/284/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/269/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 marca 2022r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Odzyskaj sprawność!" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:35 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/285/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/93/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/286/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/288/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/288/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:40 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/289/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/289/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:40 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/290/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/290/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/291/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:43
Modyfikacja Lidia Stącel - 17.05.2022 10:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 17.05.2022 10:37 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:43 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/292/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/292/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/293/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/293/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/261/2022 Rady Gminy Białobrzegi w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:45 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVI/294/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVI/294/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Białobrzegi na lata 2022 - 2026

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 04.05.2022 15:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/295/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/295/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia wotym zaufania Wójtowi Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/296/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/296/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2021 rok 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:46 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/297/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:47 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/298/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/299/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/299/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Białobrzegach 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Białobrzegi uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVII/302/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVII/302/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie przekazania petycji według właściwości

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.06.2022 09:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/303/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:47 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/305/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/305/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/306/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/307/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/307/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/308/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/308/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:54 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/309/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/309/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:54 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/310/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego w miejscowości Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/311/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów specjalnych, psychologów i terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkołach lub zespołach szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 09:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/312/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Gać w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 10:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 08.08.2022 10:02 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/313/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/289/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:11 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/314/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/315/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/316/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/316/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:16 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/317/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/317/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XXXIX/318/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XXXIX/318/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Białobrzegi na rok szkolny 2022/2023

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.09.2022 15:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XL/319/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 września 2022 roku

UCHWAŁA Nr XL/319/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 września 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.09.2022 07:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.09.2022 07:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/320/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/320/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Białobrzegi od dnia 1 stycznia 2023 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:28 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/321/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/321/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/322/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/322/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:30 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/323/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/323/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/306/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:31 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/324/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/324/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/307/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:33 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/325/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/325/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/317/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/326/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/326/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:35 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/327/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek niektórych dodatków oraz warunków ich przyznawania, sposób obliczenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Białobrzegi
 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:36
Modyfikacja Lidia Stącel - 13.10.2022 15:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:54 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/328/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/328/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLI/329/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLI/329/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 05 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia petycji

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2022 15:37 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLII/330/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 12:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 12:00 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLII/331/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLII/331/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 12:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 12:02 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLII/332/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągniecia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 13:38
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.11.2022 13:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 13:38 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 21.11.2022 13:38 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/333/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/333/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:35

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:35 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/334/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/334/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budzecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:37 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/335/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/335/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środkw transportowych obowiązujących na terenie gminy Białobrzegi od dnia 1 stycznia 2023 roku 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/336/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/336/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu dla potrzeb zwrotu kosztów dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Białobrzegi do przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/337/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sparwie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:44 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIII/338/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIII/338/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Białobrzegi a Gminą Miasto Rzeszów dotyczącego przyjęcia do realizacji zadań w zakresie obsługi osób nietrzeźwych dowiezionych do Izby Wytrzeźwień w Rzeszowie z terenu Gminy Białobrzegi w 2023 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 01.12.2022 14:53 Publikacja 1

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2023 Nr XLIV/339/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY BIAŁOBRZEGI NA ROK 2023 Nr XLIV/339/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/340/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/340/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:41 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/341/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/341/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:42 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/342/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/342/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie mziany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/343/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/344/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/344/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 11:59 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/345/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:00 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/346/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:01 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/347/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/347/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2022 rok przez Radę Gminy.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:04 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/348/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/348/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:05 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/349/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/349/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:07 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/350/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Łańcuckiego zadania publicznego polegającego na „Letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:08 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/351/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:09 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/352/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:10 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIV/353/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku

UCHWAŁA Nr XLIV/353/2022 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 28.12.2022 12:10 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/354/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/354/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:45 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/355/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/355/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:50
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:45 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:51
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:46 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:51 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/357/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:52
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/358/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/358/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy realizowanych w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych, przyznawanych pod warunkiem  zwrotu części lub całości świadczenia

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:53
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:53 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/359/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/359/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:55
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:46 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:46 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:55 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/360/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/360/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi
 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:57
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:47 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/361/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/361/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie funduszu sołeckiego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:57
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:47 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:47 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLV/362/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLV/362/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Białobrzegi
 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:58
Modyfikacja Lidia Stącel - 16.03.2023 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 09:47 Edycja 4
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 15:01 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 14:51 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 25.01.2023 08:58 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/363/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/363/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:48 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/364/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/364/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/365/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/365/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:49 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/366/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/366/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sparwie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowj Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:50 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/367/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/367/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:51 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/368/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/368/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2023 – 2032

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:52 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/369/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/369/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:56 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Białobrzegi na rok 2023

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:56 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVI/371/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVI/371/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 roku zawarcia porozumienia z Gminą Czarna dotyczącego realizacji zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w części miejscowości Wola Dalsza w Gminie Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 16.03.2023 12:57 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVII/372/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVII/372/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVII/373/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVII/373/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVII/374/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVII/374/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie utworzenia Samorządowego Żłobka w Białobrzegach i nadania mu statutu

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:27
Modyfikacja Lidia Stącel - 21.04.2023 08:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:28 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVII/375/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVII/375/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 20 kwietnia 2023 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:29

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 21.04.2023 08:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/376/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/376/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/377/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:19 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/378/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/378/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wójtowi gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/379/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/379/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:21 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/380/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/364/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 15 marca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/381/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:22 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/382/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/382/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:23 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/383/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/383/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:24 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/384/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/384/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/385/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/385/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:25 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/386/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/386/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:26 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/387/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/387/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Białobrzegi i nadania Statutu jednostce organizacyjnej Gminy Białobrzegi – Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:27
Modyfikacja Lidia Stącel - 27.06.2023 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:27 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:27 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/388/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Białobrzegi na lata 2023 – 2030

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:29
Modyfikacja Lidia Stącel - 27.06.2023 11:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:30 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:29 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/389/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/389/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Białobrzegi na lata 2023 – 2025

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:31 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/390/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/390/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku  w sprawie przyjęcia Gminnego Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych 2023 – 2025

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:32 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/391/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Białobrzegi do Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łańcucka”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:33 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/392/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/392/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/393/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/393/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:34 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLVIII/394/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLVIII/394/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie dokonania darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Łańcuckiego 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 27.06.2023 11:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/395/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/395/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:10 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/396/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/396/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:11 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/397/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:12 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/398/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/398/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:13 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/399/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/399/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:14 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/400/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/400/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:15 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/401/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/401/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/402/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/402/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:17
Modyfikacja Lidia Stącel - 05.09.2023 09:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:18 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:17 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/403/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/403/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągnięcia zobowiązania inwestycyjnego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2023 rok przez Radę Gminy

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:18
Modyfikacja Lidia Stącel - 05.09.2023 09:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:18 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:18 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/404/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/404/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dzieci w Samorządowym Żłobku w Białobrzegach i maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:19 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr XLIX/405/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr XLIX/405/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 01 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:20

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 05.09.2023 09:20 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr L/406/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr L/406/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:36 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr L/407/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr L/407/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Łańcut dotyczącego realizacji zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścików na terenie Miasta Łańcuta i na terenie Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:39
Modyfikacja Lidia Stącel - 03.10.2023 14:15

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 14:15 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:39 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr L/408/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku

UCHWAŁA Nr L/408/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 września 2023 roku w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 03.10.2023 08:40 Publikacja 1

UCHWAŁA Nr LI/409/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2023 roku

UCHWAŁA Nr LI/409/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/396/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 1 września 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi