Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Stawka opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Na podstawie Uchwały Nr  LII/432/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 14,00 zł od mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 28,00 zł od mieszkańca. 

Zgodnie z Uchwałą Nr LII/433/2023 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia, o którym mowa powyżej wynosi 2,00 zł od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od osoby, określonej odrębną uchwałą. Skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierajacej informację o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.
 

Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi, ma być dokonywana na konto Gminy Białobrzegi w terminach zgodnie z Uchwałą Nr  XXIII/163/2020 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

za miesiąc styczeń

do 15 stycznia

za miesiąc luty do 15 lutego
za miesiąc marzec do 15 marca

za miesiąc kwiecień

do 15 kwietnia

za miesiąc maj do 15 maja

za miesiąc czerwiec

do 15 czerwca

za miesiąc lipiec do 15 lipca

za miesiąc sierpień

do 15 sierpnia

za miesiąc wrzesień do 15 września

za miesiąc październik

do 15 października

za miesiąc listopad do 15 listopada

za miesiąc grudzień

do 15 grudnia

Dopuszcza się dokonywanie opłaty za kilka miesięcy z góry lub za cały rok.

Przedmiotową opłatę można uiszczać:

- gotówką w kasach Banku Spółdzielczego w Łańcucie

- bezgotówkowo na właściwy indywidualny rachunek bankowy z dopiskiem "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz z adresem nieruchomości, identycznie jak w złożonej deklaracji

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor - exacto (akud) 26.07.2017 12:38
Modyfikacja Aleksandra Prajs 02.01.2024 08:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 02.01.2024 08:38 Edycja 14
Aleksandra Prajs Młodszy referent 02.01.2024 08:38 Edycja 13
Joanna Kosior - Inspektor 16.11.2022 14:17 Edycja 12
Alina Kud - Inspektor 18.03.2021 09:47 Edycja 11
Alina Kud - Inspektor 18.03.2021 09:46 Edycja 10
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:59 Edycja 9
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:58 Edycja 8
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:56 Edycja 7
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:56 Edycja 6
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:55 Edycja 5
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:14 Edycja 4
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:10 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1