Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Stawka opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

INFORMACJA O WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU

Na podstawie Uchwały Nr  XIV/88/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 18,00 zł od mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W aktualnym stanie prawnym brak jest możliwości zadeklarowania nieselektywnego sposobu zbierania odpadów komunalnych.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 36,00 zł od mieszkańca. Opłata podwyższona jest nakładana w drodze decyzji.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/103/2019 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowy, zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia, o którym mowa powyżej wynosi 0,20 zł od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od osoby, określonej odrębną uchwałą. Skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić po złożeniu nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierajacej informację o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów.
 

Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi, ma być dokonywana na konto Gminy Białobrzegi w terminach:

za miesiąc styczeń-luty

do 15 lutego

za miesiąc marzec-kwiecień

do 15 kwietnia

za miesiąc maj-czerwiec

do 15 czerwca

za miesiąc lipiec- sierpień

do 15 sierpnia

za miesiąc wrzesień-październik

do 15 października

za miesiąc listopad-grudzień

do 15 grudnia

Dopuszcza się dokonywanie opłaty za kilka miesięcy z góry lub za cały rok.

Przedmiotową opłatę można uiszczać:

- gotówką w kasach Banku Spółdzielczego w Łańcucie

- bezgotówkowo na właściwy indywidualny rachunek bankowy z dopiskiem "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz z adresem nieruchomości, identycznie jak w złożonej deklaracji

Informacja o archiwalnych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor - exacto (akud) 26.07.2017 12:38
Modyfikacja Alina Kud 03.02.2020 13:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:59 Edycja 9
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:58 Edycja 8
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:56 Edycja 7
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:56 Edycja 6
Alina Kud - Inspektor 03.02.2020 13:55 Edycja 5
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:14 Edycja 4
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:10 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1