Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) stanowi drugi filar selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Białobrzegi. PSZOK prowadzony jest  w Giedlarowej na terenie Instalacji sortowni odpadów komunalnych stanowiącej własność firmy STARE MISTO-PARK Sp.z.o.o. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Leżajsk zadania publicznego polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych NR UG.RMOS.7021.15-4.2013 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 20 sierpnia 2013 r. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Białobrzegi opłatę w punkcie odbierane są następujące frakcje odpadów: opakowania ze szkła, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło okienne, gruz budowlany, popiół i żużel paleniskowy, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, przeterminowane leki, farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, oleje przepracowane, opakowania wielomateriałowe. Punkt czynny jest w dni powszednie od wtorku do piątku w godz. 12.00 do 16.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00. Proszę pamiętać że w PSZOK należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy Białobrzegi.  Ponadto przeterminowane leki i chemikalia pozbawione ulotek i opakowań można dostarczyć do punktu zbiórki znajdującym się w aptece w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach w godzinach pracy apteki, a zużyte baterie do pojemników znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy Białobrzegi.

Telefon kontaktowy: 17 242 99 13

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 05.05.2015 12:36
Modyfikacja Alina Kud 25.09.2020 09:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 25.09.2020 09:48 Edycja 3
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:38 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1