Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) stanowi drugi filar selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Białobrzegi. PSZOK prowadzony jest  w Giedlarowej na terenie Instalacji sortowni odpadów komunalnych stanowiącej własność firmy STARE MISTO-PARK Sp.z.o.o. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Leżajsk zadania publicznego polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych NR UG.RMOS.7021.15-4.2013 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 20 sierpnia 2013 r. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Białobrzegi opłatę w punkcie odbierane są następujące frakcje odpadów: opakowania ze szkła, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło okienne, gruz budowlany, popiół i żużel paleniskowy, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, przeterminowane leki, farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, oleje przepracowane, opakowania wielomateriałowe. Proszę pamiętać że w PSZOK należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie gminy Białobrzegi.  Ponadto przeterminowane leki i chemikalia pozbawione ulotek i opakowań można dostarczyć do punktu zbiórki znajdującym się w aptece w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach w godzinach pracy apteki, a zużyte baterie do pojemników znajdujących się w szkołach podstawowych na terenie gminy Białobrzegi.

 

Stare Miasto-Park Sp. z o.o. informuje, że PSZOK przyjmuje odpady zgodnie z harmonogramem:

 • Poniedziałek - NIECZYNNE
 • Od wtorku do piątku w godzinach 12:00 - 16:00
 • w soboty w godz. 9:00 - 13:00 z wyjatkiem świąt

UWAGA! Poza godzinami pracy PSZOK odpady nie będą przyjmowane.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW (PSZOK) – to miejsce do którego mieszkańcy z Gminy Białobrzegi mogą przywieźć wybrane odpady komunalne z gospodarstwa domowego.

Przyjmowane są wyłącznie odpady posegregowane takie jak:

 • Odpady zielone
 • Tekstylia
 • Przeterminowane leki i chemikalia
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian, szkło okienne
 • Zużyte opony (tylko z pojazdów osobowych)
 • Zimne popioły
 • Żarówki, lampy neonowe, fluorescencyjne i rtęciowe, reflektory

Nie będą przyjmowane odpady niewłaściwie posegregowane oraz:

 • odpady komunalne zmieszane
 • odpady z demontażu pojazdów
 • zużyte opony pochodzące z działalności gospodarczej, rolniczej, produkcyjnej
 • okna i drzwi wraz z szybami (szkło okienne należy przekazywać do PSZOK osobno)

Informujemy, że w ramach dostaw odpadów do PSZOK mieszkańcy są zobligowani do samodzielnego wyładunku odpadów w wyznaczonym przez obsługę miejscu.

Kontakt telefoniczny z PSZOK:  17 242 99 13
Kontakt e-mail: 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 05.05.2015 12:36
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.08.2022 15:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.08.2022 15:19 Edycja 5
Alina Kud - Inspektor 16.12.2021 13:08 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 25.09.2020 09:48 Edycja 3
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:38 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1