Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Samodzielne stanowiska i referaty

Urząd Stanu Cywilnego

Pracownicy jednostki:

Urząd Stanu Cywilnego 

Kierownik jednostki:
Agnieszka Goń

Zastępca Kierownika USC:
Katarzyna Kulka
Telefon: 17 224-03-52 wew. 22

 • Akty stanu cywilnego
 • Dowody osobiste
 • Meldunki
 • Ewidencja ludności

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 15:42
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 09:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:05 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:59 Edycja 3
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 25.09.2019 13:05 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Administracyjnych i ochrony informacji

Pracownik jednostki:

Katarzyna Kulka
Inspektor
Tel.: 17 224 03 52 wew. 22

 • Archiwum gminne
 • Kontrola zarządcza
 • Zaopatrzenie urzędu w materiały biurowe
 • Ochrona danych osobowych

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 12.06.2017 15:18
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 09:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:05 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 14:00 Edycja 3
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 25.09.2019 13:06 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Referat Finansów, Budżetu, Podatków i Opłat Lokalnych

Skarbnik:

Fudali Maria - kierownik referatu
Telefon: (0-17) 224-52-95

Zadania:
Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności: koordynacja pracy referatu, opracowywanie sprawozdań projektów budżetu gminy, opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza, wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych.


Pracownicy referatu:


Becla Halina
Pomoc administarcyjna
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Elżbieta Stafiej
Inspektor ds. Obsługi Budżetu
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.15

Panek Elżbieta

Inspektor Obsługi Budżetu
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.24

Czarny Aleksandra
Inspektor Obsługi Budżetu
Telefon: (0-17) 224-03-54 wew.24

 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Księgowość
 • Środki trwałe
 • Płace

Magdalena Dziadowicz
Podinspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Telefon: (0-17) 224-03-51 wew.19

 • Informacje o podatkach i opłatach lokalnych: dokonywanie wymiaru podatków i opłat, decyzje podatkowe, deklaracje, informacje
 • Podatek od środków transportowych

Wanowicz Anna
Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych
Telefon: (0-17) 224-03-51 wew.19

 • Informacje o podatkach i opłatach lokalnych: dokonywanie wymiaru podatków i opłat, decyzje podatkowe, deklaracje, informacje
 • Podatek akcyzowy

Wojnar Judyta
Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami 
Telefon: (0-17) 224-03-53 wew.27

 • System gospodarowania odpadami komunalnymi i prowadzenie ewidencji
 • Deklaracje dotyczące gospodarki odpadami
 • Utrzymanie czystości i porządku w gminie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 28.01.2009 10:36
Modyfikacja Lidia Stącel - 18.04.2024 12:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:53 Edycja 6
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:06 Edycja 5
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:25 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:40 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:25 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Obsługi Urzędu

Pracownik jednostki:

Piekło Karolina
Inspektor

Telefon:(0-17) 224-52-20; (0-17) 224-52-27; (0-17) 224-52-95

 • Sekretariat
 • Obsługa kancelaryjna Urzędu
 • Obsługa kancelaryjna Wójta i Sekretarza Gminy
 • Wnioski i skargi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 15:41
Modyfikacja Alina Kud 23.03.2022 14:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 14:07 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:53 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:26 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Infrastruktury Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

Pracownik jednostki:

Świzdor Wiesław
Inspektor
telefon: 17 224-03-50 wew.18

 • Utrzymanie dróg i oświetlenia ulicznego
 • Obronność
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Ochrona przed powodziami

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 22.06.2012 15:28
Modyfikacja Alina Kud 23.03.2022 13:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Ładu przestrzennego

Pracownik jednostki:

Krzysztoń Karolina
Podinspektor
Telefon: 17 224-52-95 wew.18

 • Zagospodarowanie przestrzenne: decyzje celu publicznego, plany zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń i odpisów z MPZP
 • Ewidencja budynków - nadawanie numerów domów
 • Decyzje środowiskowe
 • Ewidencja zabytków

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 14:39
Modyfikacja Lidia Stącel - 18.04.2024 12:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:54 Edycja 5
Joanna Kosior - Inspektor 01.09.2022 09:49 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:52 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:27 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej

Pracownik jednostki:

Damian Zając
Inspektor

Telefon: 17 224-52-95 wew.18

 • Nadzór nad stanem technicznym budynków komunalnych
 • Inwestycje
 • Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 11.07.2011 14:33
Modyfikacja Alina Kud 23.03.2022 13:52

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:52 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Mienia Komunalnego i Działalności Gospodarczej

Pracownik jednostki:

Aleksandra Prajs
Referent
tel.: 17 224 03 56 wew.16

 • Administracja i obsługa strony www i BIP Urzędu Gminy
 • Działalność gospodarcza  (CEIDG)
 • Ewidencja pól biwakowych oraz obiektów niebędących obiektami hotelarskimi
 • Sprawy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Koncesje alkoholowe
 • Pomoc w obsłudze aplikacji eNależności oraz pomoc przy zakładaniu Profilu Zaufanego
 • Gospodarka mieszkaniowa
 • Mienie Komunalne: umowy najmu, użyczenia 
 • Monitoring wizyjny
 • Transport Publiczny

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor - jkosior 12.06.2017 15:25
Modyfikacja Lidia Stącel - 18.04.2024 12:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:54 Edycja 9
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:54 Edycja 8
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:08 Edycja 7
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:26 Edycja 6
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:22 Edycja 5
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:18 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:30 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:15 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Stanowisko ds. Administracyjnych i Obsługi Rady Gminy

Pracownik jednostki:

Lidia Stącel
Inspektor
tel.: 17 224 03 57 wew.17

 • Obsługa Rady Gminy
 • Sprawy kadrowe
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Programy profilaktyki zdrowotnej

 • Pożytek Publiczny: organizacje pozarządowe, stowarzyszenia

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor - jkosior 09.03.2022 11:19
Modyfikacja Joanna Kosior - 08.06.2022 14:21

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:21 Edycja 4
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:20 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:31 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:19 Publikacja 1

Stanowisko ds. Ochrony Środowiska

Pracownik jednostki:

Ewelina Zając
Referent
tel.: 17 224 03 57 wew.17

 • Utylizacja padłych zwierząt
 • Zezwolenia na utrzymanie psów rasy agresywnej
 • Ochrona zwierząt
 • Wycinka drzew
 • Edukacja ekologiczna
 • Ochrona środowiska
 • Ewidencja wyrobów azbestowych
 • Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamba)

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:20
Modyfikacja Lidia Stącel - 18.04.2024 12:55

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:55 Edycja 6
Lidia Stącel - Inspektor 18.04.2024 12:54 Edycja 5
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:21 Edycja 4
Joanna Kosior - Inspektor 08.06.2022 14:21 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 23.03.2022 13:32 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 09.03.2022 11:20 Publikacja 1