Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wzór deklaracji na 2020 r., 2021 r., 2022 r. , 2023 r.,2024 r.

UCHWAŁA NR  XIV/90/ 2019  RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 29 listopada 2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Rada Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 20.01.2020 16:24
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 11:12 Edycja 5
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 11:11 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor 22.01.2021 08:52 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 22.01.2021 08:52 Edycja 2
Alina Kud - Inspektor 20.01.2020 16:24 Publikacja 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - maj 2019r.

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od maja 2019r. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Słysz 17.05.2019 08:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 17.05.2019 08:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 17.05.2019 08:14 Publikacja 1

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, można pobrać poniżej lub w pokoju nr 2 w Urzędzie Gminy Białobrzegi. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt gminy określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, w przypadku ich braku- uzasadnione szacunki.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 05.05.2015 01:00
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 05.05.2015 11:37
Modyfikacja Sabina Kiełb- inspektor 08.08.2016 11:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Uchwały w sprawie wzoru deklaracji

Treść uchwał w sprawie wzoru deklaracji na gospodarowania odpadami komunalnymi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 05.05.2015
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 05.05.2015 12:15
Modyfikacja Sabina Kiełb- inspektor 03.07.2017 12:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1