Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Sprawy obywatelskie

URZĄD STANU CYWILNEGO, EWIDENCJA LUDNOŚCI, DOWODY OSOBISTE

Urząd Stanu Cywilnego w Białobrzegach mieści się w budynku Urzędu Gminy Białobrzegi

- pokój 3 , parter

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

telefon : 17 224 03 52

email : 

INFORMACJA

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców gminy kierowanymi do Urzędu Stanu Cywilnego  w Białobrzegach w sprawie wydawania odpisów aktów stanu cywilnego informujemy, że w chwili obecnej w Urzędzie można otrzymać każdy odpis stanu cywilnego a nie tylko taki, który był sporządzany w Białobrzegach.

Dla mieszkańców naszej gminy jest to rozwiązanie bardzo korzystne i ułatwiające otrzymanie takiego dokumentu ponieważ nie ma konieczności dojazdu do Urzędów Stanu Cywilnego np. w Rzeszowie, Łańcucie czy innych.

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis aktu stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną. Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej – pozostałe pełnomocnictwa podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

Opłata skarbowa za odpisy wynosi :

 • odpis skrócony 22 zł

 • odpis zupełny 33 zł

 • odpis wielojęzyczny 22 zł

Urząd Stanu Cywilnego prowadzi sprawy w zakresie :

 • rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych okoliczności mających wpływ na stan cywilny osoby,
 • ewidencji ludności,
 • wydawania, wymiany i unieważniania dowodów osobistych.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
w Urzędzie Gminy Białobrzegi

Klauzule informacyjne:

1. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w celu prowadzenia spraw z zakresu dowodów osobistych

2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w celu prowadzenia spraw z zakresu ewidencji ludności

3. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w celu prowadzenia spraw z zakresu aktów stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 07.08.2011 08:02
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 09:09

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:09 Edycja 16
Alina Kud - Inspektor 08.12.2020 14:00 Edycja 15
Alina Kud - Inspektor 08.12.2020 13:58 Edycja 14
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:14 Edycja 13
Agnieszka Goń - Kierownik USC 21.06.2019 10:48 Edycja 12
Agnieszka Goń - Kierownik USC 21.06.2019 10:45 Edycja 11
Agnieszka Goń - Kierownik USC 21.06.2019 10:43 Edycja 10
Agnieszka Goń - Kierownik USC 21.06.2019 10:29 Edycja 9
Agnieszka Goń - Kierownik USC 27.02.2019 07:39 Edycja 8
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.05.2018 15:08 Edycja 7
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.05.2018 15:05 Edycja 6
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.05.2018 14:56 Edycja 5
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 24.05.2018 14:37 Edycja 4
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 21.02.2018 13:50 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 17.08.2017 15:47 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 08.08.2007 00:00 Publikacja 1

SPRAWY BUDOWLANE

SPRAWY BUDOWLANE

Pokój nr 1

 

Stanowisko ds. Ładu Przestrzennego

Tel: 17 224 03 50

 

Załatwiane sprawy :

 • planowanie Przestrzenne
 • wydawanie Decyzji o Warunkach Zabudowy
 • opiniowanie Projektów Podziału Działek
 • ewidencja Budynków.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 07.08.2011 08:13
Modyfikacja Alina Kud 08.12.2020 14:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 08.12.2020 14:00 Edycja 3
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:14 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 03.08.2007 00:00 Publikacja 1

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Pokój nr 9

Stanowisko ds. mienia komunalnego i działalności gospodarczej

Tel: 17 224 03 56

Załatwiane sprawy:

 • zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 07.08.2011 08:18
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:10 Edycja 10
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:09 Edycja 9
Joanna Kosior - Inspektor 13.06.2022 14:44 Edycja 8
Alina Kud - Inspektor 08.12.2020 14:00 Edycja 7
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:15 Edycja 6
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:13 Edycja 5
Alina Kud - Inspektor ds. rozwoju lokalnego 04.11.2019 15:04 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor ds. rozwoju lokalnego 04.11.2019 15:01 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 21.02.2018 13:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 31.05.2007 00:00 Publikacja 1

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Pokój nr 9

Stanowisko ds. mienia komunalnego i działalności gospodarczej

Tel: 17 224 03 56

 

Załatwiane sprawy:

 • wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zmiana we wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej;
 • wykreślenie wpisu przedsiębiorcy do Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 • lokalne Okienko Przedsiębiorczości.

INFORMACJA  DLA  PRZEDSIĘBIORCÓW

Od 1 lipca 2011 r. rozpoczęła działalność Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w formie elektronicznego rejestru dostępnego przez Internet.

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 07.07.2011 08:15
Modyfikacja Aleksandra Prajs 04.01.2024 09:10

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:10 Edycja 10
Aleksandra Prajs Młodszy referent 04.01.2024 09:09 Edycja 9
Joanna Kosior - Inspektor 13.06.2022 14:45 Edycja 8
Alina Kud - Inspektor 08.12.2020 13:59 Edycja 7
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:13 Edycja 6
Alina Kud - Inspektor 02.12.2019 10:12 Edycja 5
Alina Kud - Inspektor ds. rozwoju lokalnego 04.11.2019 15:05 Edycja 4
Alina Kud - Inspektor ds. rozwoju lokalnego 04.11.2019 15:01 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 21.02.2018 13:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 25.05.2007 00:00 Publikacja 1