Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Opinie RIO

Uchwała Nr IV/21/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 13.06.2017
Publikujący Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:37
Modyfikacja Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/17/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bialobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bialobrzegi za 2016 r. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 13.06.2017 11:00
Publikujący Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:37
Modyfikacja Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Opinie z lat 2011-2016

Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z lata 2011-2016 znajdują sie tutaj.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 31.07.2017 09:00
Publikujący Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 07.07.2017 14:41
Modyfikacja supervisor 23.08.2017 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
23.08.2017 11:01 Edycja 4
23.08.2017 10:22 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:38 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/5/2017 z dnia 20 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/5/2017 z dnia 20 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:20
Modyfikacja Elżbieta Panek 05.01.2018 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:24 Edycja 2
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:20 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/16/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/16/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:36 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/21/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/21/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:39 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/103/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/103/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:43 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/66/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/66/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:20
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:19 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/67/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/67/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 06.03.2018 09:25
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:24 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Składu Orzekkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 15.05.2018 11:20
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 15.05.2018 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 15.05.2018 11:27 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 29.05.2018 10:44
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 29.05.2018 10:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 29.05.2018 10:47 Publikacja 1

Uchwała nr 4/15/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

W sprawie projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:19
Modyfikacja Sylwia Homa 21.04.2021 08:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:24 Edycja 3
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:23 Edycja 2
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:19 Publikacja 1

Uchwała nr 4/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 25.05.2018 08:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:42

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:42 Publikacja 1

Uchwała nr 4/12/2018 z dnia 11 grudnia 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Białobrzegi na 2019 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 11.12.2018 10:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:48 Publikacja 1

Uchwała nr 4/35/2019 z dnia 13 maja 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

wydanie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białobrzegi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za rok 2018

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 13.05.2019 11:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:59

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 08:59 Publikacja 1

Uchwała nr 4/26/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej izby obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 03.06.2019 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:02 Publikacja 1

Uchwała nr 4/15/2019 z dnia 16 września 2019 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie informacji Wójta Gminy Białobrzegi o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2019 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 16.09.2019 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:08 Publikacja 1

Uchwała nr 4/34/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 12.12.2019 10:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:41 Publikacja 1

Uchwała nr 4/24/2019 z dnia 12 grudnia 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie projektu budżetu Gminy Białobrzegi na 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 12.12.2019 10:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 09:47 Publikacja 1

Uchwała 4/9/2020 z dnia 15 czerwca 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2019 r. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 28.04.2020 08:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:23 Publikacja 1

Uchwała 4/32/2020 z dnia 15 czerwca 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 15.06.2020 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:34 Publikacja 1

Uchwała nr 4/45/2020 z dnia 26 października 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie informacji Wójta Gminy Białobrzegi o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 26.10.2020 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:38 Publikacja 1

Uchwała nr 4/10/2020 z dnia 8 grudnia 2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie projektu budżetu Gminy Białobrzegi na 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:44
Modyfikacja Sylwia Homa 21.04.2021 11:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 11:12 Edycja 2
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 10:44 Publikacja 1

Uchwała nr 4/12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 08.12.2020 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 11:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 21.04.2021 11:04 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/32/2021 z dnia 10 maja 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Pliki do pobrania

 • skan18062-12052021.pdf
  Uchwała Nr 4/32/2021 z dnia 10 maja 2021 roku SO RIO w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.01.1970 01:00
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 10:54
Modyfikacja Maria Fudali 01.06.2022 10:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 10:54 Edycja 2
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 10:54 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/39/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy  Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Pliki do pobrania

 • skan18899-14062021.pdf
  Uchwała Nr 4/39/2021 z dnia 11 czerwca 2021 roku SO RIO w Rzeszowie sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu gminy za 2020 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.06.2022 11:00
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:06

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:06 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/48/2021 z dnia 25 października 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie: informacji Wójta Gminy Białobrzegi o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Pliki do pobrania

 • skan22438-27102021.pdf
  Uchwała Nr 4/48/2021 z dnia 25 października 2021 roku SO RIO w Rzeszowie w sprawie: informacji Wójta Gminy Białobrzegi o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.06.2022 11:11
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:14 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/20/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie:opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Białobrzegi na 2022 r.

Pliki do pobrania

 • skan23885-15122021.pdf
  Uchwała Nr 4/20/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie w sprawie:opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Białobrzegi na 2022 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.01.1970 01:00
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:17
Modyfikacja Maria Fudali 01.06.2022 11:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:30 Edycja 4
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:22 Edycja 3
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:22 Edycja 2
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:17 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/26/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie: projektu budżetu Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Pliki do pobrania

 • skan23883-15122021.pdf
  Uchwała Nr 4/26/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie w sprawie: projektu budżetu Gminy Białobrzegi na 2022 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.06.2022 11:30
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:32 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/26/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2022-2025

Pliki do pobrania

 • skan23884-15122021.pdf
  Uchwała Nr 4/26/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie Uchwała Nr 4/26/2021 z dnia 13 grudnia 2021 roku SO RIO w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.06.2022 11:35
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 01.06.2022 11:36 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/8/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/8/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: projektu budżetu Gminy Białobrzegi na 2023 rok

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 01.01.1970 01:00
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 10:05
Modyfikacja Maria Fudali 12.07.2023 11:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 11:03 Edycja 3
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 11:02 Edycja 2
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 10:05 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/8/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego RIO

Uchwała Nr 4/8/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2023-2026

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 12.07.2023
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:01 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/7/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/7/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Białobrzegi na 2023 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 12.07.2023
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:05 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/101/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/101/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białobrzegi na 2022 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 12.07.2023
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:32 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/126/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/126/2023 z dnia 1 lutego 2023 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białobrzegi na 2023 r.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 12.07.2023
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:47 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/17/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Białobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2022 rok.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Maria Fudali 12.07.2023
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 12.07.2023 13:51 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/27/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku SO RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/27/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku Skłądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Białobrzegi na 2024 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie 30.01.2024
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 30.01.2024 11:44

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 30.01.2024 11:44 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/33/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku SO RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/33/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: projektu budżetu na 2024 rok

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył RIO Rzeszów 06.02.2024
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 12:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 12:53 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/33/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r.

Uchwała Nr 4/33/2023 z dnia 11 grudnia 2023 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2024-2027

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył RIO Rzeszów 06.02.2024
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 12:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 12:56 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/112/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku SO RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/112/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Białobrzegi na 2024 rok.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył RIO w Rzeszowie 06.02.2024
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 13:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 13:00 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/113/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku SO RIO w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/113/2024 z dnia 25 stycznia 2024 roku Składu Orzekajacego RIO w Rzeszowie w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Białobrzegi określonej w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył RIO w Rzeszowie 06.02.2024
Publikujący Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 13:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Maria Fudali - Skarbnik 06.02.2024 13:03 Publikacja 1