Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2017 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia roku 2017
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce-deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • rb-pdp.pdf
  Rb -PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017
 • rb-st.pdf
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST okres sprawozdawczy na koniec 2017 r.
 • rb-uz.pdf
  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST wg stanu na koniec 2017 roku
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2017 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 21.02.2018 12:40
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 21.02.2018 13:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 21.02.2018 13:00 Publikacja 1

Sprawozdania 2017 r.- III kwartał

Sprawozdania za III kwartał 2017 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 07.11.2017
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 07.11.2017 11:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 07.11.2017 11:02 Publikacja 1

Sprawozdania za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za I półrocze 2017 roku

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:37 Publikacja 1

Sprawozdania 2017 r.- II kwartał

Sprawozdania za II Kwartał 2017 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych od początku roku do dnia 30 roku 2017
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ... od początku roku do dnia 30 roku 2017
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych od początku roku do dnia 30 roku 2017
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych do dnia 30 czerwca roku 2017
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu za okres od poczatku roku do dnia 30 czerwca roku 2017
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor - epanek 31.07.2017 10:00
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor - epanek 18.08.2017 11:24
Modyfikacja supervisor 23.08.2017 11:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
23.08.2017 11:02 Edycja 2
Elżbieta Panek - Podinspektor 18.08.2017 11:24 Publikacja 1

Sprawozdania 2017 r.- I kwartał

 Sprawozdania za I kwartał 2017 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami od początku roku do końca I kwartału roku
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca roku 2017
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - podinspektor 27.04.2017 09:45
Modyfikacja Elżbieta Panek - podinspektor 27.04.2017 09:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Sprawozdania za lata 2009-2016

Sprawozdania budżetowe za lata 2009-2016 znajdują się tutaj.

Metryka

Metryka
Publikujący Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 31.07.2017 09:00
Modyfikacja Alina Kud 18.08.2017 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:38 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2018 r.

Sprawozdania za I kwartał 2018 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do 31 marca 2018 r.
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami za I kwartał 2018 r.
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST od początku roku do 31 marca 2018 r.
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca 2018 r.
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 r.
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 30.04.2018 12:38
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 12:51

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 12:51 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2017 r.

Sprawozdania finansowe za 2017 r. 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 30.04.2018 13:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 13:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 13:32 Publikacja 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2017 r. (sprawozdanie opisowe)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2017 rok (sprawozdanie opisowe)

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 30.04.2018 14:10
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 14:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.04.2018 14:25 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2018 r.

Sprawozdanie za II kwartał 2018 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od początku roku do końca II kwartału roku 2018
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za okres do dnia 30 czerwca roku 2018
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec II kwartału 2018 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 07.08.2018 15:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.08.2018 15:25

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.08.2018 15:25 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

Sprawozdania za III kwartał 2018 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • rb-28s.pdf
  Rb- 28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 września roku 2018
 • rb-_nds.pdf
  Rb- NDS Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2018
 • rb-n.pdf
  Rb- N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku
 • rb-z.pdf
  Rb- Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec III kwartału 2018 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 17.12.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 17.12.2018 11:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 17.12.2018 11:13 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2018 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia roku 2018
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • rb-pdp.pdf
  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018
 • rb-st.pdf
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2018 r.
 • rb-uz.pdf
  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST wg stanu na koniec 2018 roku
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2018 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 07.03.2019
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.03.2019 09:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.03.2019 09:23 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2019 r.

Sprawozdania za I kwartał 2019 r.

Pliki do pobrania

 • spr._rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • spr._rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres od początku roku do końca I kwartału roku 2019
 • spr._rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • spr._rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres do dnia 31 marca roku 2019
 • spr._rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec I kwartału 2019 roku
 • spr._rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2019
 • spr._rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 26.04.2019
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 26.04.2019 09:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 26.04.2019 09:47 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Gmina Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.05.2019 16:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.05.2019 16:23 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2018 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Publikujący Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.05.2019 16:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor ds. Obsługi Urzędu i Rady Gminy 13.05.2019 16:26 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2019 r.

Sprawozdania za II kwartał 2019 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST od początku roku do końca II kwartału roku 2019
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca roku 2019
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec II kwartału 2019 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 24.07.2019
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 24.07.2019 13:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 24.07.2019 13:49 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2019 r.

Sprawozdania za III kwartał 2019 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 września roku 2019
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 05.11.2019 13:00
Publikujący Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 05.11.2019 13:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 05.11.2019 13:40 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2019 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2019 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • rb-27zz_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST od początku roku do końca IV kwartału roku 2019
 • rb-28s_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • rb-30s_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia roku 2019
 • rb-n_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
 • rb-nds_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • rb-uz_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych JST wg stanu na koniec 2019 roku
 • rb-z_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2019 roku
 • rb-pdp_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019
 • rb-st_za_iv_kw._2019.pdf
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2019 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 20.02.2020 12:00
Publikujący Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 04.03.2020 07:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 04.03.2020 07:49 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2019 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2019 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 31.03.2020 15:00
Publikujący Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.05.2020 15:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.05.2020 15:30 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2019 r. -Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2019 r. - Gmina Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 01.01.1970 01:00
Publikujący Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 09.07.2020 10:59
Modyfikacja Krystyna Bujak 09.07.2020 11:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 09.07.2020 11:00 Edycja 2
Krystyna Bujak - Inspektor ds. obsługi budżetu 09.07.2020 10:59 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2020
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 marca roku 2020
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec I kwartału 2020 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 12.05.2020 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:11
Modyfikacja Sylwia Homa 17.03.2021 12:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:13 Edycja 2
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:11 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST od początku roku do końca II kwartału roku 2020
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 czerwca roku 2020
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku
 • rb28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 22.07.2020 09:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:18

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:18 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST od początku roku do końca III kwartału roku 2020
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 30 września roku 2020
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2020
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec III kwartału 2020 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:27
Modyfikacja Sylwia Homa 17.03.2021 12:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:27 Edycja 2
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:27 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2020 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2020 r.

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST od początku roku do końca IV kwartału roku 2020
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb- NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • rb-pdp.pdf
  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020
 • rb-st.pdf
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2020 r.
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec IV kwartału 2020 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 18.02.2021 08:00
Publikujący Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:37

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Sylwia Homa - młodszy referent 17.03.2021 12:37 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2020 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2020 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 01.01.1970 01:00
Publikujący Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.04.2021 14:33
Modyfikacja Elżbieta Panek 21.06.2021 13:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 21.06.2021 13:31 Edycja 3
Elżbieta Panek - Inspektor 21.06.2021 13:25 Edycja 2
Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 07.04.2021 14:33 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2021 r.

Sprawozdania za I kwartał 2021 r.

Pliki do pobrania

 • spr._rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST za okres od początku roku do końca I kwartału roku 2021
 • spr._rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • spr._rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 marca roku 2021
 • spr._rb-_27s.pdf
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • spr._rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku
 • spr._rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021
 • spr._rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdania łączne wg stanu na koniec I kwartału 2021 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 06.05.2021 12:06
Modyfikacja Elżbieta Panek 06.05.2021 12:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 06.05.2021 12:12 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 06.05.2021 12:06 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2020 r.- Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2020 r.- Gmina Białobrzegi 

Pliki do pobrania

 • bilans_jedn..pdf
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
 • bilans_z_wyk.pdf
  Bilans z wykonania budżetu JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
 • inf._dod..pdf
  Informacja dodatkowa do bilansu za 2020r.
 • rach._zys._i_st..pdf
  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
 • wyciag_z_danych.pdf
  Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31-12-2020 r.
 • zest._zm..pdf
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.
 • bilans_skons..pdf
  Skonsolidowany Bilans JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 02.06.2021 12:08
Modyfikacja Elżbieta Panek 21.06.2021 13:32

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 21.06.2021 13:32 Edycja 3
Elżbieta Panek - Inspektor 02.06.2021 12:14 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 02.06.2021 12:08 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2021 r.

Sprawozdania za II kwartał 2021 r. 

Pliki do pobrania

 • spr._rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • spr._rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami okres sprawozd.: od początku roku do końca II kwartału roku 2021
 • spr._rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • spr._rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2021
 • spr._rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku
 • spr._rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021
 • spr._rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozd. łączne wg stanu na koniec II kwartału 2021 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 22.07.2021 13:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 22.07.2021 13:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 22.07.2021 13:45 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2021 r.

Sprawozdania za III kwartał 2021 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca III kwartału 2021 r.
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 30 września roku 2021
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2021
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2021 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 21.10.2021
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 21.10.2021 15:07

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 21.10.2021 15:07 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2021 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2021 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb- 27S sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST za okres od początku roku do 31.12.2021 r.
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami za okres od początku roku do 31.12.2021 r.
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planów wydatków budżetowych JST za okres od początku roku do 31.12.2021 r.
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych za IV kwartał 2021 r.
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r.
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 • rb-pdp.pdf
  Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021
 • rb-st.pdf
  Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2021 r.
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 22.02.2022
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 22.02.2022 14:12

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 22.02.2022 14:12 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2021 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2021 r. - Urząd Gminy Białobrzegi

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Halina Becla 28.03.2022 10:00
Publikujący Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.03.2022 10:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Halina Becla - Inspektor ds. obsługi budżetu 30.03.2022 10:54 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2022 r.

Sprawozdania za I kwartał 2022 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planów dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 marca roku 2022
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2022 roku
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2022

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 22.04.2022 13:01
Modyfikacja Elżbieta Panek 22.04.2022 13:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 22.04.2022 13:11 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 22.04.2022 13:01 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2021 r.- Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2021 r.- Gmina Białobrzegi 

Pliki do pobrania

 • b-_wyk.pdf
  Bilans z wykonania budżetu JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • b-jedn.pdf
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • f-inf.pdf
  Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
 • f-rzs.pdf
  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • f-zzf.pdf
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.
 • inf_dod.pdf
  Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 r.
 • b-skons.pdf
  Skonsolidowany Bilans JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 19.05.2022 11:51
Modyfikacja Elżbieta Panek 21.06.2022 12:40

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 21.06.2022 12:40 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 19.05.2022 11:51 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2022 r.

Sprawozdania za II kwartał 2022 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozd. od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozd. od początku roku do końca II kwartału roku 2022
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozd. od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozd. do dnia 30 czerwca roku 2022
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2022 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 21.07.2022 13:15
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 21.07.2022 13:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 21.07.2022 13:33 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2022 r.

Sprawozdania za III kwarał 2022 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie w wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca III kwartału roku 2022
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2022
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2022
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2022 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 20.10.2022
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 20.10.2022 11:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 20.10.2022 11:38 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2022 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2022 r . 

Pliki do pobrania

 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych JST ustawami od początku roku do końca IV kwartał roku 2022
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia roku 2022
 • rb-_27s.pdf
  Rb-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • rb-pdp.pdf
  Rb-PDP Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • rb-st.pdf
  Rb-ST Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST na koniec 2022 r.
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie Łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku
 • kor._rb-27s.pdf
  Korekta Nr 1 Rb-27S sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • kor._rb-28s.pdf
  Korekta Nr 1 Rb-28S sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych JST od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
 • kor._rb-30s.pdf
  Rb-30S Korekta Nr 1 Sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych do dnia 31 grudnia roku 2022

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 21.02.2023 13:34
Modyfikacja Elżbieta Panek 22.03.2023 15:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 22.03.2023 15:04 Edycja 4
Elżbieta Panek - Inspektor 14.03.2023 13:57 Edycja 3
Elżbieta Panek - Inspektor 21.02.2023 13:43 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 21.02.2023 13:34 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2023 r.

Sprawozdania za I kwartał 2023 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  RB-27S Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca I kwartału roku 2023
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 marca roku 2023
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 26.04.2023
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 26.04.2023 10:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 26.04.2023 10:38 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2022 r. - Urząd Gminy

Sprawozdania za IV kwartał 2022 r. - Urząd Gminy

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Joanna Kosior - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Joanna Kosior - Inspektor 02.05.2023 13:30
Modyfikacja Joanna Kosior - 02.05.2023 13:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Joanna Kosior - Inspektor 02.05.2023 13:34 Edycja 2
Joanna Kosior - Inspektor 02.05.2023 13:30 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2022 r.- Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2022 r. - Gmina Białobrzegi 

Pliki do pobrania

 • b-jed.pdf
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.
 • b-rzs.pdf
  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022r .
 • b-wyk.pdf
  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2022 r.
 • b-inf.pdf
  Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
 • inf._dod..pdf
  Informacja dodatkowa
 • b-zzf.pdf
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.
 • b-skon.pdf
  Skonsolidowany Bilans JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31.12.2022 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 09.05.2023 15:03
Modyfikacja Elżbieta Panek 27.06.2023 15:04

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 27.06.2023 15:04 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 09.05.2023 15:03 Publikacja 1

Sprawozdania za II kwartał 2023 r.

Sprawozdania za II kwartał 2023 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do 2023-06-30
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 czerwca roku 2023
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
 • rb-z.pdf
  Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 31.07.2023
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 31.07.2023 11:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 31.07.2023 11:08 Publikacja 1

Sprawozdania za III kwartał 2023 r.

Sprawozdania za III kwartał 2023 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2023
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy: za okres od początku roku do 2023-09-30
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września 2023
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 30 września roku 2023
 • rb-n.pdf
  Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie JST za okres od początku roku do dnia 30 września 2023
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST wg stanu na koniec III kwartału 2023 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 10.11.2023
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 10.11.2023 13:22

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 10.11.2023 13:22 Publikacja 1

Sprawozdania za IV kwartał 2023 r.

Sprawozdania za IV kwartał 2023 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy: od początku roku do końca IV kwartału roku 2023
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2023
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • rb-pdp.pdf
  Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/ miasta na prawach powiatu okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • rb-st.pdf
  Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych JST okres sprawozdawczy: na koniec 2023 r.
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku
 • k._rb-27s.pdf
  Korekta Nr 1 RB-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • k._rb-28s.pdf
  Korekta Nr 1 Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • k._rb-30s.pdf
  Korekta Nr 1 Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 grudnia roku 2023

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 21.02.2024 09:55
Modyfikacja Elżbieta Panek 11.04.2024 09:48

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 11.04.2024 09:48 Edycja 3
Elżbieta Panek - Inspektor 11.04.2024 09:39 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 21.02.2024 09:55 Publikacja 1

Sprawozdania za I kwartał 2024 r.

Sprawozdania za I kwartał 2024 r. 

Pliki do pobrania

 • rb-27s.pdf
  Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • rb-27zz.pdf
  Rb-27ZZ sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami okres sprawozdawczy od początku roku do końca I kwartału roku 2024
 • rb-28s.pdf
  Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych JST okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • rb-30s.pdf
  Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy do dnia 31 marca roku 2024
 • rb-n.pdf
  Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku
 • rb-nds.pdf
  Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie JST za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • rb-z.pdf
  Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji JST sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 22.04.2024 12:10
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 22.04.2024 11:56

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 22.04.2024 11:56 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2023 r.- Gmina Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2023 r. -Gmina Białobrzegi 

Pliki do pobrania

 • b-jedn.pdf
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • b-wyk.pdf
  Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • b-inf.pdf
  Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"
 • inf._dod..pdf
  Informacja dodatkowa za 2023 r.
 • f-rzs.pdf
  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • f-zzf.pdf
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.
 • b-skon.pdf
  Skonsolidowany Bilans JST Gmina Białobrzegi sporządzony na dzień 31.12.2023 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył PanekElżbieta 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 24.04.2024 13:39
Modyfikacja Elżbieta Panek 27.06.2024 13:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 27.06.2024 13:30 Edycja 2
Elżbieta Panek - Inspektor 24.04.2024 13:39 Publikacja 1

Sprawozdania finansowe za 2023 r.- Urząd Gminy Białobrzegi

Sprawozdania finansowe za 2023 r.- Urząd Gminy Białobrzegi 

Pliki do pobrania

 • b-jed.pdf
  Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • f-inf.pdf
  Wyciąg z danych zawartych w załączniku Informacja dodatkowa sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • f-rzs.pdf
  Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.
 • f-zzf.pdf
  Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.
 • inf._dod..pdf
  Informacja dodatkowa za 2023 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 09.05.2024 14:30
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor 09.05.2024 14:38

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor 09.05.2024 14:38 Publikacja 1