Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zasady zbiórki odpadów na terenie Gminy Białobrzegi

Zasady segregacji odpadów

Od 1 lipca 2013 r. na terenie całego kraju funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od tego czasu podmiotami odpowiedzialnymi za organizację i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są gminy, które w zamian za uiszczoną przez mieszkańców opłatę, zapewniają odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2017 roku obowiązuje tzw. WSPÓLNY SYSTEM SEGREGACJI ODPADÓW (WSSO) ustanowiony na podstawie Rozporzadzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych.

W ramach funkcjonującego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych (gmina przejęła obowiązek tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych) mają możliwość zbierania i odbioru ,, u źródła” następujących frakcji odpadów:

  • WOREK NIEBIESKI:  Papier, tektura, makulatura
  • WOREK ZIELONY: Szkło bezbarwne i kolorowe
  • WOREK ŻÓŁTY: Tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe
  • WOREK BRĄZOWY: BIO - odpady biodegradowalne
  • POJEMNIK/WOREK CZARNY: Odpady komunalne zmieszane (NIESEGREGOWANE)

a ich odbiór odbywa się raz w miesiącu, zgodnie z Harmonogramem.

Ponadto raz w roku (w okresie sierpień - wrzesień) przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon również metodą  ,,u źródła”.

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów stanowi punkty selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) oraz gniazdo recyklingowe (dzwony na szkło). PSZOK prowadzony jest  w Giedlarowej na terenie Instalacji sortowni odpadów komunalnych stanowiącej własność firmy STARE MIASTO-PARK Sp.z.o.o. na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Leżajsk zadania publicznego polegającego na utworzeniu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych NR UG.RMOS.7021.15-4.2013 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 20 sierpnia 2013 r. W zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Białobrzegi opłatę w punkcie odbierane są następujące frakcje odpadów: opakowania ze szkła, opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, drewno, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, szkło okienne, gruz budowlany, popiół i żużel paleniskowy, drewno zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, przeterminowane leki, farby, opakowania po farbach i substancjach niebezpiecznych, oleje przepracowane, opakowania wielomateriałowe.

Punkt czynny jest w dni powszednie od wtorku do piątku w godz. 12.00 do 16.00 oraz w sobotę od 9.00 do 13.00.

tel. 017 242 99 13

Ponadto przeterminowane leki i chemikalia pozbawione ulotek i opakowań można dostarczyć do punktu zbiórki znajdującym się w aptece w Ośrodku Zdrowia w Białobrzegach w godzinach pracy apteki.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.01.1970 01:00
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 26.07.2017 11:11
Modyfikacja Alina Kud 21.02.2020 13:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 21.02.2020 13:17 Edycja 19
Lidia Stącel - Młodszy Referent 08.04.2019 08:11 Edycja 18
Lidia Stącel - Młodszy Referent 08.04.2019 08:06 Edycja 17
Lidia Stącel - Młodszy Referent 08.04.2019 08:04 Edycja 16
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:09 Edycja 15
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:08 Edycja 14
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:06 Edycja 13
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:06 Edycja 12
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:03 Edycja 11
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:03 Edycja 10
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:02 Edycja 9
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:01 Edycja 8
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 15:00 Edycja 7
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:58 Edycja 6
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:58 Edycja 5
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:58 Edycja 4
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:57 Edycja 3
Lidia Stącel - Młodszy Referent 04.04.2019 14:51 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Informacja o odpadach ze styropianu

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor - lstacel 20.07.2022 09:30
Modyfikacja Lidia Stącel - 20.07.2022 09:31

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 20.07.2022 09:31 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 20.07.2022 09:30 Publikacja 1