Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2021-03-15

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Białobrzegi 2021-03-15

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

położonych w Białobrzegach objętych księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

2572/59

2572/66

2572/72

2572/73

2572/74

0,1217

0,1269

0,1200

0,1302

0,1310

61 921,00

64 567,00

61 056,00

66 246,00

66 653,00

6 200,00

6 500,00

6 200,00

6 700,00

6 700,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Białobrzegi przy drodze wewnętrznej oraz drodze powiatowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nr 2572/59 i nr 2572/66 na swojej powierzchni posiadają zaniżenie terenu zgodnie z ewidencją gruntów oznaczone jako nieużytek.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 2 MN, 3 MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2020 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 10.oo w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach parter.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 15.03.2021 r.  do  16.04.2021 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Wójt
-
mgr inż. Franciszek Masłoń

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 15.03.2021 13:24
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 15.03.2021 14:30

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 15.03.2021 14:30 Publikacja 1