Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2017-02-01

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
 ogłasza 
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

położonych w Białobrzegach objętych księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 2572/29 o pow. 0,1124 ha  - cena wywoławcza  29 123,00; wadium – 2 920,00 zł,
  2. 2572/30 o pow. 0,1133 ha  - cena wywoławcza  29 356,00; wadium – 2 940,00 zł,
  3. 2572/31 o pow. 0,1108 ha  - cena wywoławcza  28 708,00; wadium – 2 880,00 zł,
  4. 2572/32 o pow. 0,1069 ha  - cena wywoławcza  27 698,00; wadium – 2 770,00 zł,
  5. 2572/37 o pow. 0,1480 ha  - cena wywoławcza  31 598,00; wadium – 3 160,00 zł,
  6. 2572/39 o pow. 0,1184 ha  - cena wywoławcza  30 677,00; wadium – 3 070,00 zł,
  7. 2572/40 o pow. 0,1160 ha  - cena wywoławcza  30 056,00; wadium – 3 010,00 zł.

 
Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży. 
 
Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Białobrzegi przy drodze gminnej oraz wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nie są obciążone.
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 3 marzec 2017 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 7 marzec 2017 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 01.02.2017
Publikujący Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 01.02.2017 08:06
Modyfikacja Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 01.02.2017 09:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1