Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Wybory Prezydenta RP 2020

Data dodania: 2020-04-09

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Kalendarz wyborczy

do 16 marca 2020 r.

zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do 23 marca 2020 r.

powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 26 marca 2020 r.

dokonywanie przez komisarzy wyborczych zmian w podziale na obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

do 26 marca 2020 r. do godz. 24:00

zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zarejestrowania

do 6 kwietnia 2020 r.*

utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do 10 kwietnia 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika

do 10 kwietnia 2020 r.

zgłaszanie wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

do 10 kwietnia 2020 r.

zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.*

powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.*

podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 20 kwietnia 2020 r.*

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 19 kwietnia 2020 r. do 27 kwietnia 2020 r.*

składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 20 kwietnia 2020 r.

podanie do publicznej wiadomości danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do 27 kwietnia 2020 r.*

zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a

od 25 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. do godz. 24:00

nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 4 maja 2020 r.*

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 5 maja 2020 r.

składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie kraju

do 7 maja 2020 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

do 7 maja 2020 r.

zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

8 maja 2020 r. o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

9 maja 2020 r.

przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

10 maja 2020 r. w godz. 7:00‑21:00

przeprowadzenie głosowania

 

Oficjalna strona Krajowego Biura Wyborczego -Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.:

https://wybory.gov.pl/prezydent2020/

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Alina Kud - Inspektor 27.03.2020 10:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 09.04.2020 11:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 09.04.2020 11:57 Publikacja 1