Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2023-04-11

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 571) Wójt Gminy Białobrzegi  przedstawia ofertę złożoną w dniu 4 kwietnia 2023 roku przez:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych, ul. Konrada Bielskiego 3/17, Lublin

na realizację zadania publicznego pn.:

„Organizacja wakacyjnych warsztatów półkolonijnych dla dzieci z terenu Gminy Białobrzegi (zorganizowana forma wypoczynku z elementami profilaktyki)”  

W związku z powyższym, na podstawie art. 19a ust. 4 każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Termin zgłaszania pisemnych uwag na adres: Urząd Gminy Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 lub na adres e-mail:  upływa w dniu 18 kwietnia 2023 roku. Uwagi zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 11.04.2023
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 11.04.2023 12:05

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 11.04.2023 12:05 Publikacja 1