Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2024-02-23

Rozstrzygnięcie otwartego konkusu ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Wójt Gminy Białobrzegi dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publiczności i o wolontariacie na 2024 rok, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 7/2024 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 1 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom
i patologiom społecznym w Gminie Białobrzegi w 2024r.: Powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym polegającego na zwiększaniu oferty aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez wspieranie drużyn harcerskich w 2024 roku”

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 23.02.2024 01:00
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 23.02.2024 11:00
Modyfikacja Lidia Stącel - 23.02.2024 12:28

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 23.02.2024 12:28 Edycja 3
Lidia Stącel - Inspektor 23.02.2024 12:27 Edycja 2
Lidia Stącel - Inspektor 23.02.2024 11:00 Publikacja 1