Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2018-01-15

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej z dnia 10 stycznia 2018 roku, powołanej Zarządzeniem Nr 92/2017 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 27 grudnia 2017 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej i sportu polegającego na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych w zakresie piłki nożnej, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2018 r- powierzenie realizacji zadania publicznego w okresie
01 stycznia 2018 r . do dnia 30 czerwca 2018 r., w miejscowościach:

 • Białobrzegi,
 • Wola Dalsza,
 • Budy Łańcuckie/lewa/,
 • Budy Łańcuckie/prawa/, Korniaktów Płd.,
 • Korniaktów Płn.

ogłoszonego Zarządzeniem Wójta Gminy Białobrzegi Nr 84/2017 z dnia 04 grudnia 2017 r.
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w Gminie Białobrzegi w 2018 r.

 

 1. Realizację zadania pn:
 1. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2018 r – Białobrzegi, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BRZEG” z siedzibą w Białobrzegach 
  i przyznaję dotację w kwocie 26 400,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta  złotych 00/100),
 2. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2018 r – Wola Dalsza, powierzam organizacji Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy w Woli Dalszej, z siedzibą
  w Woli Dalszej i przyznaję dotację w kwocie 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100),
 3. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2018 r – Budy Łańcuckie /lewa/, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,SITOWIANKA”, z siedzibą
  w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),
 4. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2018 r – Budy Łańcuckie /prawa/, Korniaktów Płd., powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,BUDOVIA”, z siedzibą w Budach Łańcuckich i przyznaję dotację w kwocie 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100),
 5. upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie
  w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych 2018 r – Korniaktów Północny, powierzam organizacji Ludowy Klub Sportowy ,,UNIA”, z siedzibą
  w Korniaktowie Północnym i przyznaję dotację w kwocie 15 600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

W wyniku postepowanie nie odrzucono żadnej z ofert.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 15.01.2018 14:10
Publikujący Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 15.01.2018 15:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 15.01.2018 15:46 Publikacja 1