Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2020-06-09

Otwarty konkurs ofert

W Ó J T   G M I N Y   B I A Ł O B R Z E G I

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

w Gminie Białobrzegi w 2020 r. oraz zaprasza do składania ofert

 

I.Rodzaj zadań, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, terminy
i warunki realizacji

  1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu polegające na upowszechnianiu kultury fizycznej w dyscyplinie sportu piłka nożna polegające na organizowaniu
    i prowadzeniu imprez sportowych, uczestnictwie w rozgrywkach i organizacji turniejów sportowych w 2020 r.
  2. Cel konkursu: Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie sportu piłka nożna w 2020 r.
  3. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 93 600,00 zł., w tym w poszczególnych miejscowościach:

 

-

Wola Dalsza

26 400, 00 zł

-

Białobrzegi

31 800, 00 zł

-

Budy Łańcuckie /lewa/

15 000,00 zł

-

Korniaktów Płn.

20 400,00 zł

 

  1. Zadanie mieści się w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
    (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.).
  2. Realizacja zadania obejmuje okres:

 od 01 lipca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 09.06.2020 13:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 09.06.2020 15:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 09.06.2020 15:26 Publikacja 1