Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2023-10-13

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi

Białobrzegi, 13 – 10 – 2023 r.

ARG.523.2.2023                                                                           

 

Informacja o wynikach konsultacji

projektu  ,,Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”

 

            W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2023.571) w dniu 4 października 2023 r. podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o  konsultacjach społecznych w sprawie projektu ,,Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok”. Konsultacje trwały od5 października 2023 r. do 12 października 2023 r. i zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń. Do 12 października 2023 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie miały możliwość przekazania opinii (uwagi/propozycje zmian) poprzez ich przesłanie na:

- adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub

- adres e-mail

albo złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi.

W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi.

Z up. Wójta

mgr inż. Piotr Chudzik

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2023
Publikujący Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2023 10:50

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Inspektor 13.10.2023 10:50 Publikacja 1