Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Organizacje pozarządowe

Data dodania: 2021-10-21

Informacja o wynikach konsultacji

ADG.523.1.2021                                                                               Białobrzegi, 21-10-2021 r.

Informacja o wynikach konsultacji

w sprawie projektu  ,,Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”

 

            W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020.1057 z późn. zm.) w dniu
11 października 2021 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne w sprawie projektu
,,Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.
Konsultacje trwały od 11 października 2021 r. do 20 października 2021 r. i zostały przeprowadzone w oparciu
o Uchwałę Nr XXXVIII/265/2010 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji. Ogłoszenie o konsultacjach zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, stronie internetowej Urzędu oraz tablicy ogłoszeń. Do 20 października 2021 r. organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2020.1057 z późn. zm. ) miały możliwość przekazania opinii (uwagi/propozycje zmian) poprzez ich przesłanie na:

- adres Urzędu Gminy Białobrzegi , 37-114 Białobrzegi 4, lub

- adres e-mail

albo złożenie na sekretariacie Urzędu Gminy Białobrzegi.

 

            W wyniku przebiegu konsultacji organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie nie wniosły uwag i wniosków co do przedmiotu konsultacji.

            Wyniki konsultacji opublikowane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Białobrzegi.

 

Franciszek Masłoń

Wójt Gminy Białobrzegi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył mgr inż. Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 21.10.2021 10:00
Publikujący Alina Kud - Inspektor 21.10.2021 13:23

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Inspektor 21.10.2021 13:23 Publikacja 1