Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2024-06-14

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi 
położonej w Korniaktowie Południowym oznaczonej jako działka ewidencyjna:

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

806/1

0,08

4 768,00

500,00

Opis nieruchomości: Działka rolna położona w miejscowości Korniaktów Południowy, działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, zgodnie z ewidencją gruntów użytki skalsyfikowane jako rolne: Ł IV.

Ustalenia planu miejscowego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego,

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 785/1, 784 i 807/1.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 12 lipca 2024 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
  • dokonanie zgłoszenia udziału w przetargu do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 12 lipca 2024 roku do godz. 15:30. Formularz „Zgłoszenia udziału w przetargu” można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o, pobrać ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i BIP Gminy Białobrzegi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2024 r. o godz. 10.oo w Sali Konferencyjnej Centrum Usług Wspólnych w Białobrzegach, Białobrzegi 4 A.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 14.06.2024 r.  do  16.07.2024 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz www.bip.gmina-bialobrzegi.pl.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 14.06.2024 09:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 14.06.2024 09:09
Modyfikacja Piotr Chudzik 14.06.2024 14:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.06.2024 14:19 Edycja 3
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.06.2024 14:17 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 14.06.2024 09:09 Publikacja 1