Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2022-09-19

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Białobrzegi 
położonej w Korniaktowie Północnym objętej księgą wieczystą RZ1A/00058563/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonej jako działka ewidencyjna:

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

365/1

0,1749

34 613,00

3 500,00

 

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Korniaktów Północny, działka nie posiada dostępu do drogi publicznej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna, zgodnie z ewidencją gruntów użytki skalsyfikowane jako rolne: R V i Ł V.

Ustalenia planu miejscowego: Brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze Studium Zagospodarowania Przestrzennego działka położona w terenach zabudowy mieszkaniowej bez dostępu do drogi publicznej.
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 363, 364/2 i 364/3.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 17 października 2022 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
  • dokonanie zgłoszenia udziału w przetargu do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 17 października 2022 roku do godz. 15:30. Formularz „Zgłoszenia udziału w przetargu” można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o, pobrać ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i BIP Gminy Białobrzegi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 października 2022 r. o godz. 11.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II pietro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działce będącej przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 19.09.2022 r.  do  21.10.2022 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

WÓJT
-
mgr inż Franciszek Masłoń

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Piotr Chudzik 19.09.2022 10:47
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 19.09.2022 10:48
Modyfikacja Piotr Chudzik 19.09.2022 15:26

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 19.09.2022 15:26 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 19.09.2022 10:48 Publikacja 1