Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2021-07-28

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

pierwszy przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

 

położonych w Białobrzegach objętych księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

 

L.p.

Oznaczenie

nr działki

Powierzchnia

ha

Cena wywoławcza

nieruchomości zł

Wadium

1.

2.

2895/2

2895/3

0,1333

0,1091

64 104,00

52 466,00

6 500,00

5 300,00

 

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Białobrzegi, działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej, przez działki przebiega sieć wodociągowa.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego:
31 U/P - Teren zabudowy usługowej w tym usług komercyjnych i obiektów produkcyjnych nie zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie przekraczających dopuszczalnych norm środowiska poza granicami własnych działek
Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży, w związku z brakiem dostępu do drogi publicznej wybrana została forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich oznaczonych nr 2170/68 i 2170/75.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  • wpłacenie wadium przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2021 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
  • dokonanie zgłoszenia udziału w przetargu do Urzędu Gminy Białobrzegi do dnia 27.08.2021 roku do godz. 15:30. Formularz „Zgłoszenia udziału w przetargu” można odebrać w siedzibie Urzędu Gminy Białobrzegi codziennie w godz. 7.3o do 15.3o, pobrać ze strony internetowej urzędu lub BIP.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej urzędu i BIP Gminy Białobrzegi nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Białobrzegach II pietro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Ogłoszenie wywiesza na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniach od 28.07.2021 r.  do  31.08.2021 r. stronie internetowej Urzędu Gminy : www.gmina-bialobrzegi.pl oraz BIP.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 28.07.2021 13:00
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz - pchudzik 28.07.2021 13:23
Modyfikacja Piotr Chudzik 28.07.2021 14:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 28.07.2021 14:16 Edycja 2
Piotr Chudzik -Sekretarz 28.07.2021 13:23 Publikacja 1