Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2018-04-30

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi
położonych w Białobrzegach

 

1.    Działka ewidencyjna 2572/37 o pow. 0,1480 ha objęta księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza  31.406,00; wadium – 3.150,00 zł.

2.    Działka ewidencyjna 544/3 o pow. 0,12 ha objęta księgą wieczystą RZ1A/00031655/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie - cena wywoławcza  24.984,00; wadium – 2.500,00 zł.

Cena działki nie obejmuje obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: Działka 2572/37 teren położony w miejscowości Białobrzegi, działka ma zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działka nie jest obciążona, położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Działka 544/3 teren położony w miejscowości Białobrzegi (lewa strona) przy drodze asfaltowej, Przez działkę przebiega sieć kanalizacyjna, elektryczna i gazowa. Południowo wschodnia część działki objęta stanowiskiem archeologicznym.

Ustalenia planu miejscowego: Działka 2572/37 zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.

Działka 544/3 – brak planu zagospodarowania przestrzennego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 25 maja 2018 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu  30 maja 2018 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń 30.04.2018 10:14
Publikujący Piotr Chudzik -Sekretarz 30.04.2018 14:41

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Piotr Chudzik -Sekretarz 30.04.2018 14:41 Publikacja 1