Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia o przetargach nieruchomości

Data dodania: 2017-06-26

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Białobrzegi
37-114 Białobrzegi 4
tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95
ogłasza
DRUGI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi

 

  1. położonej w Białobrzegach objętej księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonej jako działka ewidencyjna 2572/37 o pow. 0,1480 ha  - cena wywoławcza  31 598,00; wadium – 3 160,00 zł,

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Białobrzegi dostęp do drogi publicznej  przez drogę wewnętrzną o nawierzchni tłuczniowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nie są obciążone. Położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 7 marca 2017 r.

  1. położonej w Dębinie objętej księgą wieczystą RZ1A/00036193/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonej jako działka ewidencyjna 1047/25 o pow. 0,1103 ha - cena wywoławcza  26 505,00 zł; wadium – 2660,00 zł.

Opis nieruchomości: teren położony w centrum miejscowości Dębina przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, przez działkę przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna. Działka nie jest obciążona, położona jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.
Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Dębina oznaczony jako 1 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 20 kwietnia 2017 r.

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży. 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 24 lipca 2017 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.
Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 12.oo w Sali Narad Urzędu Gminy Białobrzegi pok. 12.
Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.
Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 26.06.2017
Publikujący Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 26.06.2017 15:00
Modyfikacja Piotr Chudzik - Sekretarz Gminy Białobrzegi 27.06.2017 12:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1