Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Nieruchomości

Data dodania: 2018-08-17

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY - BIAŁOBRZEGI

 

Wójt Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4

tel. (0-17) 224-52-27, 224-52-95

ogłasza

PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Białobrzegi położonych w Białobrzegach objętych księgą wieczystą RZ1A/00036770/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Łańcucie oznaczonych jako działki ewidencyjne:

  1. 2572/46 o pow. 0,1267 ha  - cena wywoławcza  34 703,00 wadium – 3 480,00 zł,
  2. 2572/47 o pow. 0,1150 ha  - cena wywoławcza  31 499,00; wadium – 3 150,00 zł,
  3. 2572/48 o pow. 0,1361 ha  - cena wywoławcza  37 278,00; wadium – 3 730,00 zł,
  4. 2572/49 o pow. 0,1312 ha  - cena wywoławcza  35 936,00; wadium – 3 600,00 zł,
  5. 2572/50 o pow. 0,1262 ha  - cena wywoławcza  34 566,00; wadium – 3 460,00 zł,
  6. 2572/53 o pow. 0,1346 ha  - cena wywoławcza  36 867,00; wadium – 3 690,00 zł,
  7. 2572/54 o pow. 0,1256 ha  - cena wywoławcza  34 402,00; wadium – 3 450,00 zł.

Cena działek nie obejmuje stawki podatku od towarów i usług w wysokości 23%, która doliczona zostanie do ceny sprzedaży.

Opis nieruchomości: teren położony w miejscowości Białobrzegi przy drodze gminnej oraz wewnętrznej o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej, działki mają zabezpieczony dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Działki nie są obciążone, położone są w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na którym wystąpienie powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

Ustalenia planu miejscowego: Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2014 terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w miejscowości Białobrzegi oznaczony jako 2 MN - teren zabudowy mieszkaniowej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. Wadium należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Bank Spółdzielczy w Łańcucie Oddział w Białobrzegach 55 9177 1021 2002 3000 7491 0037 lub gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Łańcucie Oddział w Białobrzegach w w/w wysokości najpóźniej do dnia 14 września 2018 r wskazując numer działki (za datę wpłaty wadium uważa się datę wpływu na konto bankowe). Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom gwarantuje się zwrot wadium najpóźniej do trzech dni od daty zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Minimalne postąpienie ponad cenę wywoławczą nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej poszczególnych działek z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 września 2018 r. o godz. 10.oo w Sali Narad Gminnego Ośrodka Kultury
i Czytelnictwa w Białobrzegach II piętro.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, jest ceną sprzedaży. Cena sprzedaży wraz z należnym podatkiem VAT, musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi kupujący.

Szczegółowe informacje o działkach będących przedmiotem przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Białobrzegi pok. 7 lub tel. 17 224 52 20.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Wójt Gminy Białobrzegi 17.08.2018 14:00
Publikujący Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 17.08.2018 14:14
Modyfikacja Karolina Słysz 02.08.2019 13:17

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 02.08.2019 13:17 Edycja 3
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 17.08.2018 14:17 Edycja 2
Karolina Słysz Młodszy Referent ds. Rozwoju Lokalnego 17.08.2018 14:14 Publikacja 1