Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej informuje, że  inspektorem ochrony danych w GOPS jest Pani Joanna Kosior.

tel. 17 224 03 53

e-mail: gops.rodo@gmina-bialobrzegi.pl

37-114 Białobrzegi 4, pokój nr 4.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył MARZENA BABIARZ 25.05.2018 03:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2018 12:31
Modyfikacja ALEKSANDRA 26.02.2021 12:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 26.02.2021 12:33 Edycja 6
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.03.2019 08:35 Edycja 5
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.03.2019 08:35 Edycja 4
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.03.2019 08:30 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2018 15:09 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2018 12:31 Publikacja 1

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁOBRZEGACH

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1) – art. 12, art. 13 (RODO) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białobrzegach reprezentowany przez kierownika zwanego dalej administratorem, z siedzibą: Białobrzegi 4, 37-114 Białobrzegi.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Pani Joanna Kosior e-mail: , tel. 17 224 03 56.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1, art. 9 ust.2 RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko w przypadkach przewidzianych przepisami prawa bądź na podstawie Pani/Pana zgody.

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania  jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.

9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych).

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył MARZENA BABIARZ 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2018 15:08
Modyfikacja ALEKSANDRA 26.02.2021 12:49

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 26.02.2021 12:49 Edycja 3
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 12.03.2019 08:31 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 25.05.2018 15:08 Publikacja 1