Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

"Będzie się działo!"

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!"

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU "BĘDZIE SIĘ DZIAŁO!"

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył MARZENA BABIARZ 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.12.2018 09:56
Modyfikacja Marzena Babiarz 19.12.2018 09:58

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.12.2018 09:58 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.12.2018 09:56 Publikacja 1

Informacja o projekcie "Będzie się działo!"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach prowadzi rekrutację do  projektu „Będzie się działo!”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do usług wspierania rodziny mieszkańców Gminy Białobrzegi zagrożonych ubóstwem lub wykluczaniem społecznym poprzez rozszerzenie oferty wsparcia w placówek wsparcia dziennego.  Projekt jest skierowany do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujących się do takiego wsparcia z powodu miedzy innymi bezrobocia, potrzeby ochrony macierzyństwa i wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, czy niepełnosprawności. W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać między innymi z pracy socjalnej, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz pedagogicznego,  pomocy specjalisty ds. profilaktyki, pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w formie placówek wsparcia dziennego, w których realizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne i prozdrowotne, edukacyjnych, korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne. Placówki są przeznaczone dla dzieci  w wieku od 7 do 13 lat.

Projekt będzie realizowany do 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. W sprawie przystąpienia do projektu należy kontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach (Białobrzegi 1, I piętro, pokój 3, tel. 017 225 49 53, ).

GOPS otrzymał dofinansowanie na realizację projektu w kwocie 862 263,45 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego 788 090,25 zł.

 

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył MARZENA BABIARZ 19.12.2018
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.12.2018 10:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.12.2018 10:02 Publikacja 1