Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 19.05.2023

 

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Gminny Ośrodek Pomocy Spolęcznej w Białobrzegach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.bip.gmina-bialobrzegi.pl/jednostki-organizacyjne/gops/.

  • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Data sporządzenia deklaracji: 2023-05-19
  • Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-05-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Polasz, a.czarny@gmina-bialobrzegi.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 172499250. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, jest przystosowany architektonicznie do obsługi osób niepełnosprawnych.
Do wejścia do budynku nie ma schodów, jest utwardzone dojście do budynku na poziomie zero, drzwi wejściowe otwierają się na szerokość 175cm.
W budynku nie ma progów.
Drzwi do wszystkich pomieszczeń mają 90 cm.
W budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach, zamontowany jest tam również przewijak dla niemowląt.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się dużo miejsc parkingowych.
Wewnątrz budynku znajdują się korytarze o szerokości 195 cm.

 

       

 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył ANNA POLASZ 01.01.1970 01:00
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.05.2023 12:13
Modyfikacja Marzena Babiarz 19.05.2023 12:13

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.05.2023 12:13 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 19.05.2023 12:13 Publikacja 1