Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-06-08

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminny Osrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach zaprasza do złożenia oferty na „Prace adaptacyjno – remontowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej” w związku z realizacją projektu RODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiot zamówienia obejmuje prace adaptacyjno - remontowe w obiekcie przeznaczonym na Placówkę Wsparcia Dziennego w budynku Domu Kultury w Woli Dalszej 149 celem jego dostosowania na potrzeby funkcjonowania tego typu placówki i dostosowania do aktualnych wymagań oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zakres prac obejmuje:

  1. zainstalowanie autonomicznych sygnalizatorów optyczno – akustycznych,
  2. wymiana drzwi  łączących salę widowiskową z klatką schodową na drzwi klasy EI60 odporności ogniowej,
  3. wymiana drzwi strychu na drzwi klasy EI30 odporności ogniowej

​Szczegóły w załączeniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 08.06.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 08.06.2017 12:57
Modyfikacja Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 08.06.2017 13:00

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1