Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-04-14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi,
tel. 17 224 03 56, NIP 815-15-69-920, REGON  690007447
informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.

PROWADZENIE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu „RODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego objętych wsparciem w placówkach wsparcia dziennego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ilości 70 godzin poradnictwa w 2017 r. i 60 godzin poradnictwa w 2018 r.
Poradnictwo psychologiczne będzie polegało na indywidualnym wsparciu psychologicznym 26 uczestników projektu (średnio 5 godzin z każdym uczestnikiem, w tym w 2017 r z 14 uczestnikami, a w 2018 r. z 12 uczestnikami) przeżywających kryzysy, trudności przystosowawcze, problemy emocjonalne, rozwojowe. Celem spotkań poradniczych będzie zdiagnozowanie problemów, szukanie sposobów przezwyciężania trudności, wzmacnianie uczestników będących w procesie zmiany, podniesienie kompetencji osobowościowych i społecznych.

Szczegóły w załączeniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.04.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.04.2017 07:52
Modyfikacja Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.04.2017 08:02

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1