Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-04-14

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA PROWADZENIE PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi,
tel. 17 224 03 56, NIP 815-15-69-920, REGON  690007447
informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.
 
„PROWADZENIE PORADNICTWA PEDAGOGICZNEGO”

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa pedagogicznego dla uczestników projektu „RODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego objętych wsparciem w placówkach wsparcia dziennego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ilości 90 godzin poradnictwa w 2017 r. i 70 godzin poradnictwa w 2018 r.
Poradnictwo pedagogiczne będzie polegało na indywidualnym wsparciu pedagogicznym 32 uczestników projektu (średnio 5 godzin z każdym uczestnikiem, w tym w 2017 r. z 18 uczestnikami, a w 2018 r. z 14 uczestnikami), tj. rodziców napotykających na trudności w postepowaniu z dziećmi i dzieci przejawiających destruktywne zachowania (przemoc, agresja, wagary, używki). Celem spotkań poradniczych będzie zdiagnozowanie problemów, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci, korygowanie postępowania wychowawczego rodziców poprzez podjęcie próby wdrożenia zmian w nawykach, zwyczajach, stosowanych metodach wpływu na dziecko, relacjach między członkami rodziny.

Szczegóły w załączeniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.04.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.04.2017 08:06
Modyfikacja Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 14.04.2017 08:08

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1