Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-04-06

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 37-114 Białobrzegi, Białobrzegi 4
zaprasza do złożenia ofert na realizację zamówienia pn. „Prace adaptacyjno – remontowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej i Placówce Wsparcia Dziennego w Budach Łańcuckich” w związku z realizacją projektuRODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 11.04.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2017 14:00
Modyfikacja Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 06.04.2017 14:03

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1