Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-04-13

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT NA PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, 37-114 Białobrzegi,
tel. 17 224 03 56, NIP 815-15-69-920, REGON  690007447
informuje, że przyjmowane są oferty na wykonanie zamówienia pn.
 
„PROWADZENIE ZAJĘĆ LOGOPEDYCZNYCH W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W WOLI DALSZEJ”
 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczestników projektu „RODZINA - WSPÓLNA PRZESTRZEŃ” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego objętych wsparciem w placówkach wsparcia dziennego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach w ilości 64 godziny zajęć w 2017 r. i 96 godzin zajęć w 2018 r, tj. 8 godzin miesięcznie od maja 2017 r. do grudnia 2018 r. w Placówce Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej 291.
Logopeda udzieli uczestnikom projektu wsparcia w zakresie profilaktyki (zapobiegania powstawaniu wad i czuwaniu nad prawidłowym rozwojem mowy), diagnostyki (rozpoznawania zakłóceń lub zaburzeń językowych), terapii (usuwania, likwidowania wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej, a także pomoc w przezwyciężeniu trudności w mówieniu, rozumieniu, pisaniu i czytaniu). Logopeda opracuje i zrealizuje indywidualny program korekcyjny zawierający planowany zakres wsparcia i rezultaty. 
Szczegóły w załaczeniu.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.04.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.04.2017 14:32
Modyfikacja Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 13.04.2017 14:34

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1