Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2018-12-27

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500306837-N-2018 z dnia 27-12-2018 r.

Białobrzegi:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 664052-N-2018
Data: 21.12.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4, 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55.
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-bialobrzegi.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.bip.gmina-bialobrzegi.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-28, godzina 15:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-31, godzina 7:50

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.3.
W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2019-01-27 okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2019-01-30 okres w dniach : 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 27.12.2018 10:45
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 27.12.2018 10:53

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 27.12.2018 10:53 Publikacja 1