Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2021-05-21

Informacja dla Oferentów, którzy pobrali SWZ II

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach jako Zamawiający niniejszym informuje, że wprowadził zmiany w rozdziałach XI pkt 1 oraz XIII pkt 1 i 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, które obecnie przyjmują brzmienie:

1. Rozdział XI. Termin związania ofertą

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni t. od dnia 26.05.2021 r. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Rozdział XIII pkt 1 i 3: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć poprzez miniPortal do dnia 26.05.2021 r. do godziny 8:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2021 r. o godzinie 10:00 i jest ono niejawne.

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz 21.05.2021 15:00
Publikujący ALEKSANDRA CZARNY 21.05.2021 16:33

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
ALEKSANDRA CZARNY 21.05.2021 16:33 Publikacja 1