Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia i komunikaty

Data dodania: 2017-12-15

DOTYCZY PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKU DO OŚRODKA WSPARCIA W KORNIAKTOWIE POŁUDNIOWYM

Ogłoszenie nr 500076454-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.

Białobrzegi:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632642-N-2017 
Data: 14/12/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4, 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-bialobrzegi.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.3 
W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) w sposób należyty co najmniej dwóch usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. obejmujących przygotowanie posiłków i ich dostarczenie do odbiorcy zewnętrznego; Wymagane jest zrealizowanie minimum jednego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 50 000zł; 
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna spełnianie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanie) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie) w sposób należyty co najmniej dwóch usług o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia, tj. obejmujących przygotowanie posiłków i ich dostarczenie do odbiorcy zewnętrznego; 

 

 

Ogłoszenie nr 500076496-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.

Białobrzegi:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 632642-N-2017 
Data: 14/12/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach, Krajowy numer identyfikacyjny 69000744700000, ul. Białobrzegi  4, 37114   Białobrzegi, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 224 03 56, e-mail gops@gmina-bialobrzegi.pl, faks 17 224 03 55. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.gmina-bialobrzegi.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.2 
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-12-22,godzina 08:00 
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-12-27,godzina 08:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: IV.6.3 
W ogłoszeniu jest: do: 2018-01-21 
W ogłoszeniu powinno być: do: 2018-01-26 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Marzena Babiarz 15.12.2017 15:30
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:50
Modyfikacja Marzena Babiarz 15.12.2017 15:54

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:54 Edycja 2
Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 15.12.2017 15:50 Publikacja 1