Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Oferty pracy

Data dodania: 2017-03-23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO WYCHOWAWCA - KOORDYNATOR W PLACÓWCE WSPARCIA DZIENNEGO W BUDACH ŁAŃCUCKICH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach informuje, że w wyniku naboru na stanowisko wychowawcy - koordynatora Placówki Wsparcia Dziennego w Woli Dalszej (2/3 etatu) utworzonego w związku z realizacją projektu RODZINA – WSPÓLNA PRZESTRZEŃ dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego została wybrana Pani Ewa Burda.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Wytworzył Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.03.2017
Publikujący Marzena Babiarz - Kierownik GOPS 23.03.2017 13:16

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1