Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Stawka opłaty

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z poźn. zm.) zawiadamiam, że od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywać następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • 40,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 80,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Zgodnie z treścią przepisów w/w ustawy zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, gdyż do właścicieli nieruchomości, których zmiana będzie dotyczyć zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości miesięcznej opłaty, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i ilości gospodarstw domowych podanych w deklaracji.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie będzie uiszczał opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wydana zostanie decyzja określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2018.1454 z późn. zm).

   

Naliczona opłata, bez wezwania ze strony Urzędu Gminy Białobrzegi, ma być dokonywana na konto Gminy Białobrzegi w terminach:

za miesiąc styczeń-luty

do 15 lutego

za miesiąc marzec-kwiecień

do 15 kwietnia

za miesiąc maj-czerwiec

do 15 czerwca

za miesiąc lipiec- sierpień

do 15 sierpnia

za miesiąc wrzesień-październik

do 15 października

za miesiąc listopad-grudzień

do 15 grudnia

Dopuszcza się dokonywanie opłaty za kilka miesięcy z góry lub za cały rok.

Przedmiotową opłatę można uiszczać:

- gotówką w kasach Banku Spółdzielczego w Łańcucie

- bezgotówkowo na właściwy rachunek bankowy Gminy Białobrzegi z dopiskiem "opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz z adresem nieruchomości, identycznie jak w złożonej deklaracji

Informacja o archiwalnych stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 18.02.2019
Publikujący Sabina Kiełb- inspektor 26.07.2017 12:38
Modyfikacja Lidia Stącel - 18.02.2019 15:14

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:14 Edycja 4
Lidia Stącel - Młodszy Referent 18.02.2019 15:10 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:50 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1