Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi

Nazwa Gminy Gmina Białobrzegi
Rodzaj gmina wiejska    kod TERYT  1810022
Lokalizacja woj. podkarpackie, pow. łańcucki
Adres i kod pocztowy 37-114 Białobrzegi 4
Kontakt

Tel: +48 17 224 52 20 
Fax: +48 17 224 03 55
e-mail: 
strona urzędu: www.gmina-bialobrzegi.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

 

Ogłoszenia

Uchwały/zarządzenia

 • Data dodania: 18.10.2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/290/2018

  w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązania finansowego ponad granicę ustaloną w budżecie gminy na 2018 rok przez Radę Gminy na realizację projektu "Będzie się działo!"
 • Data dodania: 18.10.2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/289/2018

  w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi
 • Data dodania: 18.10.2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/288/2018

  w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. "Będzie się działo!" realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej RPO WP 2014-2020
 • Data dodania: 18.10.2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/287/2018

  w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Białobrzegi na 2018 rok
 • Data dodania: 18.10.2018

  UCHWAŁA NR XXXIX/286/2018

  w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Białobrzegi

Nieruchomości