Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Aktualne postępowania
Numer postępowania Termin składania ofert Tytuł
IIK.271.4.5.2019 2019-08-13 09:30 „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – uzbrojenie działek budowlanych w miejscowości Białobrzegi”
IKBP.271.7.14.2019 2019-07-19 09:30 „Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Łańcuckich lewa strona.”
IKBP.271.10.2019 2019-07-23 09:30 „MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE: - BIAŁOBRZEGI, dz. o nr ewid. 1348/2, - BIAŁOBRZEGI, dz. o nr ewid. 858/5, 859/4”
IIK.271.4.4.2019 2019-07-03 09:30 „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach: Budy Łańcuckie (lewe), Budy Łańcuckie (prawe)”
IIK.271.4.3.2019 2019-07-03 09:30 „Budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych w miejscowościach: Białobrzegi, Dębina, Korniaktów Północny, Korniaktów Południowy, Wola Dalsza – w ramach Programu Otwarte Strefy Aktywności”
IKBP.271.7.2019 2019-06-28 09:30 „Dostawa samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Łańcuckich lewa strona”
IIK.271.4.2.2019 2019-07-01 09:30 „Remont pomieszczeń przedszkola w Zespole Szkół w Woli Dalszej”
IKBP.271.2.2019 2019-03-18 09:30 „Budowa oświetlenia ulicznego dróg na terenie gminy Białobrzegi – 2019 r.”
IIK.271.4.1.2019 2019-02-28 09:30 „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Domu Kultury w Korniaktowie Płd. o budynek garażu dla potrzeb OSP Korniaktów Płd.”
1 PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA ROK 2019