Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Ogłoszenia

 • Data dodania: 09-10-2019

  Ogłoszenie Wójta Gminy Białobrzegi

  o wpłynięciu wniosku Łańcuckiego Zakładu Komunalnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kompostowni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków..."
 • Data dodania: 23-08-2019

  Informacja Starosty Łańcuckiego

  o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 • Data dodania: 14-08-2019

  Ogłoszenie Wójta Gminy Białobrzegi

  o wpłynięciu wniosku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu przez potok Mikośka w ciągu drogi powiatowej Dąbrówki - Głuchów w miejscowości "Wola Dalsza".
 • Data dodania: 14-08-2019

  Ogłoszenie Wójta Gminy Białobrzegi

  o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla przedsięwzięcia "Przebudowa mostu przez rzekę Sawa w ciągu drogi powiatowej Dąbrówki - Głuchów w miejscowości Wola Dalsza".
 • Data dodania: 20-05-2019

  Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi

  o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących
 • Data dodania: 20-05-2019

  Ogłoszenie o wpłynięciu wniosku do Urzędu Gminy

  Wójt Gminy Białobrzegi informuje, że do Urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej NR 1275R Czarna-Laszczyny (...) w miejscowości Białobrzegi, Gmina Białobrzegi"
 • Data dodania: 14-03-2019

  Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu

  Gmina Białobrzegi podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera projektu
 • Data dodania: 11-02-2019

  Obwieszczenie Starosty Łańcuckiego

  Starosta Łańcucki zawiadamia o wydaniu decyzji nr 2/19 z dnia 06.02.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej ul. Dąbrowskiego w Łańcucie wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej".
 • Data dodania: 04-02-2019

  Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 04.02.2019 r.

  o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu otwartego w związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 877 w granicach pasa drogowego".
 • Data dodania: 04-02-2019

  Obwieszczenie Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 04.02.2019 r.

  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, p.n. "Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Białobrzegach".