Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Opinie RIO

Uchwała Nr IV/21/2017 z dnia 29 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białobrzegi z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 13.06.2017
Publikujący Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:37
Modyfikacja Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Uchwała Nr IV/17/2017 z dnia 5 maja 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bialobrzegi sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Bialobrzegi za 2016 r. 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 13.06.2017 11:00
Publikujący Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:37
Modyfikacja Elżbieta Panek - podinspektor 13.06.2017 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Opinie z lat 2011-2016

Opinie Regionalne Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z lata 2011-2016 znajdują sie tutaj.

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Franciszek Masłoń - Wójt Gminy Białobrzegi 31.07.2017 09:00
Publikujący Alina Kud -Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 07.07.2017 14:41
Modyfikacja supervisor 23.08.2017 11:01

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
23.08.2017 11:01 Edycja 4
23.08.2017 10:22 Edycja 3
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 11:38 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/5/2017 z dnia 20 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/5/2017 z dnia 20 września 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 01.01.1970 01:00
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:20
Modyfikacja Elżbieta Panek 05.01.2018 11:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:24 Edycja 2
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.10.2017 09:20 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/16/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/16/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:36

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:36 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/21/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/21/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:39

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:39 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/103/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/103/2017 z dnia 8 grudnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:43

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 05.01.2018 11:43 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/66/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/66/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:20
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:19

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:19 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/67/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/67/2018 z dnia 6 lutego 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 06.03.2018 09:25
Publikujący Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:24

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Podinspektor 06.03.2018 09:24 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/16/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku Składu Orzekkającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Elżbieta Panek 15.05.2018 11:20
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 15.05.2018 11:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 15.05.2018 11:27 Publikacja 1

Uchwała Nr 4/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie

Uchwała Nr 4/23/2018 z dnia 25 maja 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie 

Pliki do pobrania

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Panek Elżbieta 29.05.2018 10:44
Publikujący Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 29.05.2018 10:47

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Elżbieta Panek - Inspektor ds. obsługi budżetu 29.05.2018 10:47 Publikacja 1