Komisje Rady Gminy 2014-2018

Komisja Rewizyjna

Komisja jest stałym organem kontrolnym i opiniodawczym Rady Gminy. Komisja dokonuje kontroli z uwzględnieniem interesu gminy, kierując się kryterium celowości, gospodarności, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa. Zakres działalności Komisji obejmuje zadania własne gminy oraz zadania zlecone i powierzone. Czynności kontrolne prowadzi tylko w zakresie zadań własnych. Komisja kontroluje działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych i pomocniczych. Kontrola obejmuje dokumentację nie podlegającą ochronie tajemnicą państwową i służbową. Kontrola dokumentacji uwzględnia zasady ochrony dóbr osobistych.

Przewodniczacy komisji:

 • Zofia Kuźniar


Członkowie komisji:

 • Leja Robert
 • Jarosz Franciszek
 • Wojnar Stanisława
 • Gałka Ireneusz
 • Zdąbłarz Wanda
 • Chudzik Stanisław
   

Metryka

Metryka
Wytworzył Jerzy Świętoniowski -Przewodniczący Rady Gminy 19.07.2017
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:44
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Komisja ds. Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Ochrony Środowiska

Komisja zajmuje się sprawami z zakresu budżetu, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej.

Przewodniczący:

 • Stanisława Wojnar


Członkowie komisji:

 • Leja Robert
 • Jarosz Franciszek
 • Prajs Danuta
 • Chudzik Stanisław
 • Żak Mieczysław
 • Kukulski Mieczysław
 • Kluz Antoni
 • Prajs Bogdan
   

Metryka

Metryka
Wytworzył Jerzy Świętoniowski -Przewodniczący Rady Gminy 19.07.2017
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:45
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Komisja Społeczna Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego

Zajmuje się sprawami oświaty i wychowania, opieki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

Przewodniczący komisji:

 • Kluz Antoni


Członkowie komisji:

 • Zdąbłarz Wanda
 • Nawrot Adam
 • Kuźniar Zofia
 • Prajs Danuta
 • Żak Mieczysław
 • Kawa Krzysztof
 • Kukulski Mieczysław
 • Prajs Bogdan
   

Metryka

Metryka
Wytworzył Jerzy Świętoniowski -Przewodniczący Rady Gminy 19.07.2017
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:45
Modyfikacja Karolina Piekło - Redaktor BIP 19.07.2017 14:45

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1