Akty prawa miejscowego

Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych

Urząd Gminy Białobrzegi udostępnia nieodpłatnie Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, do wglądu i pobrania na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białobrzegi oraz w postaci elektronicznej w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy (pok. Nr 12).

Urząd Gminy prowadzi również w postaci elektronicznej zbiór aktów prawa miejscowego, stanowionych przez Radę Gminy Białobrzegi. Są one dostępne nieodpłatnie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy oraz do wglądu w godzinach pracy, w siedzibie Urzędu Gminy (pok. Nr 5).

Wydruk, wykonanie kserokopii aktów normatywnych i innych aktów prawnych jest odpłatne na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 0050.15.2015 Wójta Gminy Białobrzegi z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kosztów za wykonanie kopii lub wydruków aktu normatywnego lub innego aktu prawnego,

Metryka

Metryka
Podmiot publikujący / Urząd Gminy Białobrzegi
Wytworzył Karolina Piekło - Redaktor BIP 01.01.1970 01:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 05.08.2016 15:13
Modyfikacja Karolina Piekło 05.02.2021 12:46

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Karolina Piekło - Inspektor 05.02.2021 12:46 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1

Zbiór przepisów gminnych ustanowionych przez Radę Gminy Białobrzegi

Ten dział zawiera zbiorcze zestawienie wszystkich przepisów uchwalonych przez Radę Gminy za okres swojej kadencji.
Załaczniki są aktualizowane

Metryka

Metryka
Wytworzył Karolina Piekło - Redaktor BIP 31.07.2017 09:00
Publikujący Karolina Piekło - Redaktor BIP 31.07.2011 09:10
Modyfikacja Alina Kud 18.08.2017 12:11

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego 18.08.2017 12:11 Edycja 2
Alina Kud - Podinspektor ds. rozwoju lokalnego publikacja 31.07.2017 00:00 Publikacja 1