Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.4.2020
Tytuł „Remont strażnicy OSP w Korniaktowie Północnym ” oraz „Remont pokrycia dachowego w Domu Kultury w Korniaktowie Północnym”
Data publikacji 2020-07-09 14:00
Termin składania ofert 2020-07-24 09:30
Termin otwarcia ofert 2020-07-24 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu - (410,95 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ - (7,46 MB)
Inne informacje zał. nr 1 - Wzór oferty

zał. nr 2 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. nr 3 - Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu

zał. nr 4 - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych

zał. nr 5 - Wzór wykazu osób

zał. nr 6 - Wzór oświadczenie o osobach

zał. nr 7 - Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

zał. nr 8 - Wzór umowy

RODO

Przedmiary Robót

Dokumentacja

Specyfikacje techniczne

Protokół z sesji otwarcia ofert
Protokół z sesji otwarcia ofert - (405,58 KB)
Inne informacje
Zawiadomienie o wyniku postępowania - (420,64 KB)