Menu

Kontakt

Urząd Gminy Białobrzegi

37-114 Białobrzegi 4
pow. Łańcut
woj. podkarpackie

tel. 17 224-52-27
fax 017-224-03-55

e-mail:
http://www.gmina-bialobrzegi.pl/
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zamówienia publiczne i przetargi

Informacje o postępowaniu
Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: IIK.271.4.4.2020
Tytuł „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP w Korniaktowie Północnym.”
Data publikacji 2020-06-03 09:00
Termin składania ofert 2020-06-18 09:30
Termin otwarcia ofert 2020-06-18 10:00
Dokumenty do pobrania
Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszeni o zamówieniu - (395,41 KB)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
SIWZ - (9,1 MB)
Inne informacje zał. nr 1 Wzór oferty

zał. nr 2 Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp podstawy wykluczenia

zał. nr 3 Wzór oświadczenia z art 25a ust 1 ustawy Pzp warunki udzialu

zał. nr 4 Wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

zał. nr 5 Wzór umowy

Protokół z sesji otwarcia ofert
Informacja z sesji otwarcia ofert - (175,21 KB)
Inne informacje Zawiadomienie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia